Home  > Produkty  > Oprogramowanie do zarządzania wideo  > Inteligentne wyszukiwanie

MomentQuest

MomentQuest pozwala na błyskawiczny dostęp do materiału wideo, dzięki matadanym przechowywanym w każdej klatce. Są to dane dotyczące wszystkich poruszających się w danej scenie obiektów. W ciągu kilku sekund MomentQuest odnajduje rekordy pasujące do kryteriów wyznaczonych przez użytkownika.


Możliwe kryteria wyszukiwania:

Możliwość ustawienia filtrów kryteriów wyszukiwania: