У дома  > Продукти  > Системата за видеонаблюдение Axxon Next  > Преимущества на системата за видеонаблюдение Axxon Next
Axxonnext Logo
В новата версия на Axxon Next разработчиците са създали нови технологии и усъвършенствали съществуващите вече; в резултат на това Axxon Next 4.0 може да се нарече интегрирана система за безопастност еnterprise-ниво за защита на големи обекти.
Базови функции на Axxon Next
Нови функции на Axxon Next