Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
 
Ana  > Ürünler  > Axxon Next  > Flexible management of video data a...

Video veri arşivlerinin Esnek yönetimi

Axxon Next video yönetim yazılımı video kayıt arşivini yönetmek için yeni fırsatlar sunar. Kullanıcı disk üzerinde farklı boyutlarda gerekli sayıda video arşiv dosyası oluşturabilir. Her kamera için, bir tane ya da daha fazla arşiv video akışını kayıt edilmesi için belirtilebilinir. Farklı olaylardan (güvenlik sensörleri, video dedektörü vs.) kaynaklanan kayıt, farklı ayarlara sahip bir arşiv için yazılmış olabilir. Örneğin, bir arşiv düşük çerçeve hızıyla sürekli video kaydı yapabilir, başka bir olay ise yüksek çerçeve hızıyla arşive kaydedilebilinir. Her arşiv kayıt döngüsü esasına göre yapılır: yeni veri en eski veri yerine yazılır.Arşiv yönetimi, tutma süresi uzun olan alarm olayları için ayrı bir arşiv tutmaya, hangi alarm olayları önemli bilgi içeriyor hangisi kayıt edilecek gibi yeteneklere izin verir.

Kullanıcı kendi oluşturduğu dosyaların arşiv boyutunu belirtebilir. Bu kullanıcının optimum disk alanı ayırmasına ve kayıtların farklı türleri için uygun tutma süresi olan dosyaları gerekli sayıda oluşturmanıza olanak sağlar.

SolidStore - güvenilir bir video depolama için yeni bir dosya sistemi

Parçalanmış dosyalar zamanla Windows dosya sistemi içinde birikir. Bu sebepten dosyaları yazarken işletim sistemi sırayla boş disk alanını doldurur. Eski dosyalar silindiği zaman boş disk alanı görünür, diskin parçaları farlı yerlerde bulunabilir bu nedenle her dosya bir çok parçaya ayrılabilir. Bir dosya okunurken yada yazılırken sabit disk kafası sürekli hareket etmelidir, bu da okuma/yazma hızını azaltır ve disk de mekanik aşınmaya neden olur.


AxxonSoft özellikle video arşivlerini depolamak için kendi dosya sistemi olan SolidStore geliştirmiştir. Sistem tamamen Axxon Next'e ayrılmış fiziksel boş bir alana yada mantıksal sürücüye kurulur. SolidStore geliştirilirken, kayıt sadece tek yönde (döngü modu) sıralı olacak ve yeni veri en eski very yerine yazılı olması dikkate alınmıştır. Okuma/yazma işlemi optimize ederek yüzey boyunca sabit disk kafasının hareketini en aza indirdik ve üç önemli avantaj elde etmeyi başardık:

SolidStore kullanıcıyı ihtiyacı olan video gözetim sistemini periyodik durdurma ve disk birleştirici aracını çalıştırma konusunda rahatlatır. Bu durum video izleme süresini artırır ve korunan tesisler güvenlik personelinin dikkatli gözleri altında kalır.

Axxon Next video arşiv için ayrı bir disk tahsisi mümkün değilse, mevcut Windows dosya sistemine normal bir dosya olarak yazılabilir.

VMDA - depolama sahne açıklamaları için bir veritabanı

Axxon Next VYY VMDA kullanır - Gözlemlenen sahnelerin açıklamaları nı depolamak ve indekslemek için AxxonSoft tarafından geliştirilen bir veritabanıdır. Video kaydı ile birlikte, bu veritabanı sahnede tüm hareketli nesnelerin özelliklerini arşivlemeyi sağlar ve ardından video kayıtlarında hızlı arama yapmak için bu özellikleri kullanır.(MomentQuest2 teknoloji)

Video ve anlık görüntülerin aktarılması

Axxon Next aktarım ve dijital olarak filigranlı güvenlik görüntüsünü kolaylaştıran çeşitli özellikler sunmaktadır.

Anlık görüntülerin otomatik aktarımı anlık görüntü Canlı Video modunda kullanıldığında seçilen klasörde .jpeg formatında videonun anlık görüntülerinin saklanmasına imkan sağlamaktadır.

Dijital filigramlar otomatik olarak aktarılan video parçalarına ve anlık görüntülere eklenmektedir. Axxon Next video ve anlık görüntülerde dijital işaretleri onaylayacak bir yerleşik program bulundurmaktadır. Bu iki özellik Axxon Next'ten aktarılan videoların aslına uygunluğunu doğrulamaya imkan sağlamaktadır.

Kullanıcı aktarılan videolara metinsel yorumlar ekleyebilir. Video izlendiğinde yorumlar altyazı olarak gözükmektedir.