experience the next
 
У дома  > Продукти  > Axxon Intellect Enterprise  > Видео Аналитика

Посетителски детектор

Посетителския детектор засича и преброява броя на хората, които идват и си отиват или в рамките на определена зона на наблюдение. Тази информация може да бъде полезна за:

Тази информация може да се използва за:

Ако сте отдали под наем на търговски площи, ще получите предимства:

Как работи

Видео инструмент за откриване на изображението преброява броя на хората, които преминават от една определена зона в друга, и обратно. За да функционира този инструмент е нужно:

Инструментът забелязва всяко движение на обект, който отговаря на определени размери, в която и да е посока. Лице се засича в зависимост от посоката на движение. Справя се много добре със ситуации, когато няколко души се движат в различни посоки по едно и също време.

Събитията влезли в Axxon Intellect се обновява в реално време със съвпадение на влизане и излизане. Ако е необходимо, можете да използвате скриптове, за да получите информация за броя на хората, идващи или излизащи. Можете да използвате уеб доклади, за да получите данни за анализ в таблица или диаграмна форма.

AxxonSoft предимство

Additional useful information