Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
Home  > Partnerzy  > Zlokalizuj partnera  > Solution Partners  > Hikvision

Hikvision

Hikvision zatrudnia obecnie ponad 26.000 pracowników, z czego ponad 13.000 to inżynierowie ds. badań i rozwoju. Rocznie firma inwestuje 7-8% swoich rocznych przychodów ze sprzedaży w badania i rozwój w celu utrzymania innowacyjności produktów. Hikvision stworzyła kompletny, wielopoziomowy system badań i rozwoju, który obejmuje wszystkie działania, od badań do projektowania, rozwoju, testowania, wsparcia technicznego i serwisu. Zespoły badawczo-rozwojowe skupione w centrali w Hangzhou działają także na całym świecie, w tym w Montrealu, Kanadzie i Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, w Pekinie, Szanghaju, Chongqing i Wuhan w Chinach.

Hikvision rozwija podstawowe technologie kodowania audio i wideo, przetwarzania obrazu wideo i związane z tym przechowywanie danych, a także technologie przyszłościowe, takie jak: przetwarzanie w chmurze, big data i technologie deep learning.

Współpraca z Hikvision

AxxonSoft i Hikvision są partnerami technologicznymi od 2011 roku. Firmy tworzą wspólne rozwiązania w dziedzinie monitoringu wideo IP, inteligentnej analizy wideo i zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, np. CCTV zintegrowanego z kontrolą dostępu.

AxxonSoft VMS i Hikvision edge analytics - korzyść cenowa

Produkty AxxonSoft wykorzystują metadane z kamer Hikvision z wbudowanymi trackerami obiektów.

Metadane to szczupły opis poruszających się obiektów w obrębie sceny, w tym ich współrzędne, wielkość i inne parametry. Metadane generowane przez kamery Hikvision są przekazywane do Axxon Next VMS i oprogramowania Intellect PSIM do analizy wideo w czasie rzeczywistym lub nagrywane do archiwum materiałów filmowych w celu umożliwienia Forensic Search.

Stanowi to skuteczne rozwiązanie dla kluczowego wyzwania, jakim są inteligentne systemy wizyjne: wyższe koszty projektu związane ze zwiększonym obciążeniem obliczeniowym. Na przykład, jeśli serwer wielokanałowy zacznie korzystać z analizy wideo, dostępna liczba kanałów kamer zmniejszy się o rząd wielkości.


Szczytowe obciążenie serwera jest spowodowane dekompresją strumieni wideo i śledzeniem obiektów. Zastosowanie wbudowanego urządzenia śledzącego obiekty, które przetwarza nieskompresowany obraz wideo, zwiększa wydajność narzędzi detekcji bez utraty liczby kamer na serwer.


Przesyłanie surowych metadanych nie ogranicza użytkowników do samych detektorów pokładowych. Mogą oni korzystać z całego arsenału narzędzi do  analizy sceny dostępnych na serwerze AxxonSoft. Należą do nich: VMD, przejście przez linię, wejście i wyjście ze strefy, i wiele innych narzędzi detekcji. Można również używać metadanych do śledzenia obiektu z cyfrowym powiększeniem i sterowaniem kamerą PTZ. Metadane są niezbędne do szybkiego wprzeszukiwania nagranego wideo i technologii streszczenia wideo TimeCompressor.


Produkty AxxonSoft obsługują również ANPR / LPR wbudowane w kamery Hikvision, które są używane do wyszukiwania tablic rejestracyjnych i monitorowania ruchu drogowego.


Rozproszona architektura systemu optymalizuje wszystkie dostępne zasoby z urządzeń i stacji roboczych. To podejście daje klientom więcej zysku przy użyciu inteligentnych systemów wideo AxxonSoft.