Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > Auto Intellect  > Naruszenie sygnalizacji świetlnej

Naruszenie sygnalizacji świetlnej

Egzekwowanie czerwonych świateł poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Auto Intellect pozwala automatycznie wychwytywać naruszenia czerwonego światła i zbudować bazę danych dla automatycznego systemu generowania biletów drogowych.

Egzekwowanie czerwonych świateł poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów


W zależności od liczby pasów ruchu stosuje się kilka kamer do rejestrowania naruszeń dla każdego kierunku monitorowanego skrzyżowania:

Auto Intellect odbiera sygnał z kontrolera sygnalizacji świetlnej, ilekroć sygnalizacja świetlna zmieni kolor na czerwony.

Ten sygnał inicjuje nagrywanie przez wszystkie kamery. System rejestruje następujące dane dla każdego pojazdu złapanego na skrzyżowaniu:

Auto Intellect pozwala kontrolować nieograniczoną liczbę skrzyżowań za pomocą jednego zunifikowanego systemu do egzekwowania czerwonych świateł. Dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych naruszeń na wszystkich skrzyżowaniach zostaną automatycznie przesłane do ujednoliconej bazy danych wykorzystywanej przez system, który generuje i drukuje bilety ruchu.

Dodatkowe przydatne informacje