Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > Auto Intellect  > Przekroczenie prędkości

Przekroczenia prędkości

Egzekwowanie ograniczenia prędkości poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Auto Intellect pozwala zautomatyzować przechwytywanie zdjęć / nagrań wideo przekroczeń prędkości. W tym celu za pomocą Auto Intellect wdrażane są certyfikowane systemy wymuszania zdjęć / wideo różnych producentów.

Serwer z oprogramowaniem Auto Intellect otrzymuje obraz każdego pojazdu przekraczającego dozwoloną prędkość, a także szczegółowe zdjęcie tablicy rejestracyjnej, numeru tablicy rejestracyjnej w formie tekstowej, a także datę, godzinę i miejsce naruszenia przepisów. Dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych naruszeń we wszystkich określonych lokalizacjach będą automatycznie wysyłane do ujednoliconej bazy danych wykorzystywanej przez system, który generuje i drukuje bilety ruchu.

Auto Intellect. Egzekwowanie ograniczenia prędkości poprzez przechwytywanie zdjęć / filmów

Zalety

Dodatkowe przydatne informacje