Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > ACFA Intellect

System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Pożaru oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu

ACFA Intellect to zbiór modułów integrujących Systemy Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Włamania i Napadu w jeden zintegrowany system bezpieczeństwa – Axxon Intellect.

Access Control, Fire and Intrusion Alarm Module

Dzięki rozwiązaniu ACFA Intellect możliwa jest nie tylko wymiana informacji o stanie urządzeń, ale również przyjazne zarządzanie nimi za pomocą standardowych narzędzi Axxon Intellect. Konfiguracja modułów zachodzi niezależnie od siebie, co zapewnia elastyczność oraz wszechstronność systemu.

Prosta konfiguracja, intuicyjne sterowanie

Opcje konfiguracji i informacje na temat stanu urządzeń są dostępne za pośrednictwem standardowego interfejsu Axxon Intellect. Zapewnia on wyczerpujące informację na temat – statusu kontroli dostępu, liczby wchodzących pracowników, awarii urządzeń itd., a wszystko to pokazuje się na jednym ekranie. Moduły są ukształtowane niezależnie od siebie, co sprawia, że system jest bardziej elastyczny i wszechstronny.

Wolność wyboru: rozbudowana obsługa sprzętu

Moduły integrujące Systemy Kontroli Dostępu i Systemy Sygnalizacji Pożaru umożliwiają podłączenie urządzeń kontroli dostępu i alarmu z długiej listy wiodących producentów.

Integracje poprzez protokoły uniwersalne

INTELLECT Wrapper BACnet

Umożliwia połączenie z urządzeniem BACnet w celu monitorowania zdarzeń.

INTELLECT BACnet Wrapper Module

Umożliwia połączenie z urządzeniem BACnet w celu monitorowania zdarzeń.

INTELLECT SNMP Wrapper SNMP

Pozwala na monitoring w trybie rzeczywistym kanałów i generowanie raportów. Per kanał.
INTELLECT Modbus Wrapper Modbus Umożliwia przesyłanie danych, otrzymywanie zdarzeń oraz wysyłanie poleceń do protokołów Modbus TCP lub Modbus RTU. Per kanał.
System Sygnalizacji Pożarowej - SSP

INTELLECT Alarm Service
INTELLECT SSP PPOŻ Polon 4000

Pozwala na integrację z Polon-Alfa System 4000. Per centrala.

INTELLECT SSP PPOŻ Polon 6000

Umożliwia połączenie z centralą Polon 6000 (przez protokół Modbus) w celu monitorowania stanów, zdarzeń, uzbrajania / rozbrajania czujników, potwierdzania i resetowania alarmu. Per centrala.

INTELLECT SSP Polon Alfa Telsap

Pozwala na integrację z Polon-Alfa Telsap. Per centrala.
INTELLECT SSP Aritech Umożliwia połączenie się z centralą Aritech serii FP1200 lub FP2000 w celu monitorowania stanów, zdarzeń, uzbrajania i rozbrajania czujników oraz potwierdzania i resetowania alarmu. Per centrala.
INTELLECT OPC Wrapper SSP Bosch  Umożliwia integrację z centralą SSP Bosch poprzez serwer OPC. Licencja za system. Wymaga również wykupienia odpowiedniej licencji na serwer OPC Bosch. 
INTELLECT OPC Wrapper SSP Schrack  Umożliwia integrację z centralą SSP Schrack poprzez serwer OPC. Licencja za system. Wymaga również wykupienia odpowiedniej liczby licencji na serwer OPC Schrack od Tigersoft. 
INTELLECT SSP PPOŻ Honeywell Esser Pozwala na integrację z centralą SSP Honeywell Esser FlexES lub IQ8Control. Połączenie poprzez moduł SEI do seci Essernet + konwerter RS232/Ethernet (wirtualny port COM na serwerze). Sterownik korzysta z protokołu EDP, który wymaga każdorazowej zgody lokalnego przedstawiciela Honeywell dla każdego projektu. Integracja umożliwia monitorowanie stanów, zdarzeń, uzbrajanie i rozbrajanie elementów oraz resetowanie alarmu. Licencja za centralę.
INTELLECT SSP PPOŻ Siemens Cerberus PRO Pozwala na integrację z centralą SSP Siemens Cerberus PRO. Połączenie TCP/IP poprzez protokół BACnet z centralą lub siecią central. Integracja umożliwia monitorowanie stanów, zdarzeń, uzbrajanie i rozbrajanie elementów oraz resetowanie alarmu (wymaga licencji "S3" w centrali). Licencja za centralę.
Kontrola Dostępu - KD

INTELLECT Access Control Service KD HID VertX/Edge

Pozwala na integrację z VerX/Edge. Per czytnik.

INTELLECT Access Control Service KD Honeywell N-1000-IV

Pozwala na integrację z Honeywell N-1000-IV. Per port COM.

INTELLECT Access Control Service KD UNICARD

Pozwala na integrację z kontrolerem Unicard U700. Per PKD.

INTELLECT Access Control Service WIN-PAK Main Object

Pozwala na integrację z Honeywell PRO3200 WIN-PAK serwer. Licencja na system.

INTELLECT Access Control Service WIN-PAK Card Reader

Pozwala na zarządzanie zbliżeniowym czytnikiem podłączonym do systemu. Wymagana licencja Main Object. Per czytnik.

INTELLECT Access Control Service WIN-PAK Input

Pozwala na monitorowanie urządzeń podłączonych fizycznie do systemu (pakiet 16 wejść). Wymagana licencja Main Object. Per paczka 16 wejść.

INTELLECT Access Control Service KD Chomtech Avanguard Plus

Pozwala na zarządzanie jednym kontrolerem Avanguard Plus. Wysyłanie konfiguracji, dopisywanie użytkowników z poziomem dostępu i strefami czasowymi, odczyt zdarzeń i kontrolę drzwi. Per kontroler.

INTELLECT Access Control Service Castle

Pozwala na integrację z Castle. Per 256 przejść KD.

INTELLECT SALTO integration module

Pozwala na integrację z protokołem Salto SHIP.
INTELLECT Kontrola Dostępu Noder EWE4 Pozwala na integrację z kontrolerem Noder EWE4. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu Noder EE12 Pozwala na integrację z kontrolerem Noder NEE12. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu Noder EW1 Pozwala na integracje z kontrolerem Noder EW1. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu Noder EW2/EWE2 Pozwala na integrację z kontrolerem Noder EW2/EWE2. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu Noder dla DCS KONE Umożliwia z poziomu oprogramowania Axxon Intellect zarządzanie grupą wind DCS KONE przez kontrolery Noder EE12 lub EWE4. Kontrolery Noder łączą się bezpośrednio z kontrolerami KONE w celu zarządzania dostępem użytkowników do pięter. Przepływ informacji: karta dostępu -> czytnik w panelu przywoławczym -> kontroler Noder -> (TCP/IP) -> kontrolery KONE (podstawowy i zapasowe) -> panel przywoławczy (wybór piętra z dostępnych). Kontrolery Noder obsługują wszystkie możliwe funkcje KONE. Dla protokołu ELI (GCAC): tradycyjny zestaw funkcji DCS (wybór piętra na panelu przed windą), hybrydowy zestaw funkcji DCS (wybór piętra przed windą lub w windzie), konwencjonalny zestaw funkcji (wybór piętra w windzie). Dla protokołu RCGIF: wezwanie windy na piętro domowe z tripodów/bramek. Integracja posiada pełną certyfikację KONE. Licencja per grupa wind.

INTELLECT Access Control Service Suprema 2

Umożliwia połączenie z urządzeniami Suprema 2 (np. BioStation 2, BioEntry W, BSA2-OEPW, FaceStation 2 itp.) W celu monitorowania zdarzeń i kontroli posiadaczy kart. Per czytnik.

INTELLECT Accsess Сontrol Service HikVision

Pozwala na łączenie się ze sterownikami ACS HikVision w celu monitorowania zdarzeń, uzbrajania / rozbrajania czujników, sterowania czytnikami i kontrolowania posiadaczy kart, konfigurowania kontrolerów z Intellect. Per czytnik.
INTELLECT Kontrola Dostępu ACS Protector-Soyal Pozwala na łączenie się z bazą danych ACS Protector-Soyal w celu synchronizacji listy kontrolerów i czytników, odczytu zdarzeń, sprawdzania stanów i wejść kontrolnych. Per system.
INTELLECT Kontrola Dostępu ACS Protector-Soyal Pozwala podłączyć jeden kontroler ACS Protector-Soyal do odczytu zdarzeń, monitorowania i kontroli stanów czytników. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu Soyal AR Fingerprint Umożliwia połączenie z kontrolerem dostępu linii papilarnych Soyal AR, monitorowanie stanów i zdarzeń, sterowanie wyjściami, zarządzanie użytkownikami i odciskami palców. Per kontroler.

INTELLECT Access Control and Fire Alarm Service Paradox

Pozwala na integrację z Paradox EVO 48/192, ACM 12. Per port COM.

INTELLECT Access Control Bosch APE serwer

Pozwala na połączenia z serwerem Bosch APE

INTELLECT Access Control Bosch APE przejście

Licencja na każde przejście.

Intellect Access Control Service KD PAXTON

Pozwala na integrację z oprogramowaniem Net2. Per kontroler.
INTELLECT Depozytor kluczy KeyWatcher Pozwala na połączenie z panelem KeyWatcher w celu monitorowania zdarzeń, klawiszy sterujących i kontrolowania posiadaczy kluczy. Per panel.
INTELLECT Depozytor kluczy SafeKey Panel Pozwala na łączenie się z depozytorem SafeKey w celu monitorowania zdarzeń, stanów kluczy oraz zarządzania użytkownikami i uprawnieniami do kluczy. Per depozytor.
INTELLECT Depozytor kluczy SafeKey Klucz Pozwala monitorować zdarzenia, stany i kontrolować posiadaczy klucza w depozytorze SafeKey. Per klucz.
INTELLECT Kontrola Dostępu Virdi Umożliwia łączenie się ze sterownikami Virdi ACS w celu monitorowania zdarzeń, uzbrajania / rozbrajania czujników, sterowania czytnikami i posiadaczami kart kontrolnych. Per kontroler.
INTELLECT Kontrola Dostępu KD Roger RACS5 Serwer Pozwala na integrację z systemem kontroli dostępu RACS5 firmy Roger. Połączenie poprzez serwis integrujący "RacsIntegrationService" (wymaga licencji producenta Roger o indeksie LIC-VISO-IS-AXIE). Integracja umożliwia monitorowanie zdarzeń oraz statusów drzwi i czytników, sterowanie punktami dostępowymi, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do przejść. Licencja za system.
INTELLECT Kontrola Dostępu KD Roger RACS5 Czytnik Pozwala na monitorowanie jednego czytnika podłączonego do systemu kontroli dostępu RACS5 firmy Roger. Licencja za czytnik.
INTELLECT Kontrola Dostępu ZK Teco Umożliwia połączenie z ZK C3-100/200/400 w celu monitorowania zdarzeń, sterowania czytnikami i kontrolowania posiadaczy kart. Per drzwi.
System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWIN

INTELLECT Access Control and Fire Alarm Service Honeywell Galaxy Dimension

Licencja na 1 centralę Galaxy Dimenssion bez limitu podłączonych elementów. Per port. Licencja dostępna w TAP – Systemy Alarmowe.
INTELLECT Kontrola Dostępu i SSWiN MB-Secure panel, per panel Umożliwia połączenie z centralą MB-Secure w celu synchronizacji obiektów, monitorowania zdarzeń i stanów, załączania i wyłączania czuwania w strefach.
INTELLECT Kontrola Dostępu i SSWiN MB-Secure entrance, per drzwi Umożliwia podłączenie do jednych drzwi KD MB-Secure w celu odczytu zdarzeń, monitorowania i kontroli stanów.

INTELLECT Intruder Alarm SSWiN Interpid MicroPoint II

Pozwala na integrację z 4 modułami i 8 modułami wejść/wyjść. Integracja z Intrepid MicroPoint II, Intrepid MicroTrack II

INTELLECT Burglar Alarm Service SSWiN OPTEX

Pozwala na integrację z Redwall Redscan RLS-3060, PIE-1. Per system.

INTELLECT Alarm Service Xtralis

Pozwala na połączenie z pasywnymi detektorami podczerwieni w celu monitorowania zdarzeń. Per detektor.

INTELLECT Alarm Service SSWiN DSC

Pozwala na integrację z DSC PC-1864. Per centrala.

INTELLECT Intruder Alarm System SSWiN Satel

Pozwala na integrację z Satel Integra. Per centrala.
INTELLECT SSWiN Vanderbilt SPC FleXML Pozwala na połączenie z centralą Vanderbilt z serii SPC za pomocą protokołu FlexC i FleXML w celu monitorowania zdarzeń, uzbrajania i rozbrajania stref oraz czujników, zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Per centrala.
Dodatkowe moduły
INTELLECT Axis ACAP Pozwala na korzystanie z wideo-detektorów analitycznych opartych na usłudze śledzenia obiektów na pokładzie urządzeń Axis ACAP (ARPTEC-4 i ARTPEC-5). Per kamera.
INTELLECT WAGO PLC Pozwala na połączenie ze sterownikiem PLC WAGO za pomocą protokołu Modbus, monitorowanie stanów wejść i wyjść sterujących. Per kontroler.
INTELLECT System detekcji zajętości miejsc parkingowych Noder, serwer Pozwala na uruchomienie Systemu detekcji zajętości miejsc parkingowych Noder. Umożliwia konfigurację systemu, monitorowanie zdarzeń i stanów, rezerwację miejsc parkingowych i zmianę domyślnego koloru sensorów. Umożliwia wyświetlanie aktualnej liczby wolnych miejsc na mapach i zewnętrznych wyświetlaczach LCD. Licencja za serwer.
INTELLECT System detekcji zajętości miejsc parkingowych Noder, sensor Pozwala na połączenie z jednym sensorem Systemu detekcji zajętości miejsc parkingowych Noder, monitorowanie zdarzeń i kontrolę stanu. Licencja za sensor. Wymaga licencji na serwer SW-INP-NPS-RTL.

Dlaczego ACFA Intellect?

ACFA Intellect wspiera systemy bezpieczeństwa o nieograniczonej liczbie serwerów i stacji klienckich. Oznacza to, że pozwala na zbudowanie systemu bezpieczeństwa perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb każdego biznesu. Mamy możliwość wybrania systemu, który robi dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności płacenia za niepotrzebne funkcje.

Możecie na nas liczyć

AxxonSoft oferuje pomoc w instalacji, rozbudowaniu i serwisowaniu zintegrowanych systemów. Zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne dla partnerów firmy i użytkowników końcowych naszego oprogramowania. Dowiedz się więcej o wsparciu technicznym systemu.

ACFA Intellect: przyszłościowa inwestycja

ACFA Intellect nie tylko integruje systemy bezpieczeństwa w dostosowany i przemyślany sposób. Oferuje także zaawansowane narzędzia do monitorowania wydajności firmy.

Korzyści z korzystania ACFA Intellect:
Dodatkowe przydatne informacje