Webinar

Webinář

Rezervujte si osobní demo. Vaše otázky budou zodpovězeny v reálném čase.

Rezervovat
Open modal
experience the next
 
Domů  > Integrovaná bezpečnostní řešení  > Kontrola dopravy  > Specifikace

Specifikace systému pro rozpoznávání registračních značek

Maximální rychlost pro rozpoznání Až 255 km/h pro současné zpracování 4 jízdních pruhů (zón dohledu) jedním počítačem (25 fps na kanál)
Až 10 km/h pro současné zpracování 16 jízdních pruhů (zón dohledu) jedním počítačem (v režimu spínání)
Pravděpodobnost rozpoznávání RZ v reálných provozních podmínkách:
Pro detekci hledaných vozidel s maximální pravděpodobností chyby 4%

Nejméně 92 % v denních hodinách

Nejméně 92 % za tmy

Pro automatickou detekci porušení pravidel s maximální pravděpodobnosti chyby 0,5 % (pro automatizované vytváření pokut za skutečné dopravní situace a pomocí snímků importovaných z jiných systémů) Nejméně 75 %
Pro RZ vizuálně rozeznatelné na vzdálenost 40 m (čistá poznávací značka v souladu s požadavky Vídeňské úmluvy o silničním provozu z 8. listopadu 1968)

Nejméně 99 % v denních hodinách

Nejméně 99 % za tmy

Schopnost rozpoznat špinavé poznávací značky
Pro rovnoměrné rozložení znečištění Nejnižší přijatelný kontrast obrazu – 10 % (kontrast viditelnosti postav na pozadí: 25 jednotek na 256 jednotkové stupnici)
Pro nerovnoměrné znečištění Maximální přijatelné znečištění – 12 % (poměr znečištěné plochy do celkové plochy poznávací značky)
Počet různých typů rozeznatelných RZ

Více než 300, včetně:

  • všechny typy ruských RZ
  • všechny druhy poznávacích značek SNS a pobaltských států
  • 20 evropských zemí
  • 5 zemí Latinské Ameriky a Spojených států
Jsou podporovány hlavní druhy jednořádkových a dvouřádkových RZ mnoha zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky (obyčejné stejně jako speciální poznávací značky, včetně diplomatických, komerčních, vojenských, policejních a jiných) s použitím římských znaků nebo znaků cyrilice, stejně jako specializovaná písmena národních abeced. Konkrétní soubor rozpoznatelných RZ lze upravit individuálně.
Podporované vstupní snímky pro účely rozpoznávání
  • Standardní analogové CCTV kamery
  • Digitální megapixelové kamery s vysokým rozlišením
  • Digitální snímky
  • Záznam digitálního videa
Certifikovaný způsob výpočtu
  • Certifikovaný rychlostní radiolokační měřicí přístroj (radar)
  • Certifikovaná optická metoda se snímky
Specifikace standardních obrazových snímačů
Šířka záběru jedné CCTV kamery 3 m pro čelně umístěné kamery 3,2-3,7 m pro kamery s až 10-20º boční odchylkou od směru provozu
Šířka záběru 1 megapixelové kamery 6,5 m pro čelně umístěnou kameru
Šířka záběru 3 megapixelové kamery 11 m pro čelně umístěnou kameru
Rozsah úhlu kamery pro stabilní rozpoznání Vertikální ± 30º
Horizontální ±20º
Maximální přijatelné zkosení RZ 10º v libovolném směru
Rozšířený rozsah pro zkosení RZ lze nastavit pro každý pevný úhel až do 180º.
Osvětlení v záběru kamery ≥50 lux pro CCD kamery s nízkou světelnou citlivostí 0,05 lux
≥20 lux pro CCD kamery s nízkou světelnou citlivostí 0,0002 lux
0 lux pro video kamery s infračerveným osvětlením
Za tmy je zaručeno 50 luxů od pouličního osvětlení podle norem a předpisů.
Maximální rychlost elektronické závěrky videokamer 1/250 s — na rychlosti vozidla ≤10 km/hod
1/500 s — na rychlosti vozidla ≤ 40 km/hod
1/1000 s — na rychlosti vozidla ≤ 150 km/hod
Doporučuje se snížit rychlost elektronické závěrky pro kamery, které mají vertikální úhel větší než 15° nebo horizontální úhel větší než 10°, stejně jako pro kamery ve vozidlech.
Dodatečné užitečné informace