Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Партньори   > Партньори за Решения

AxxonSoft Партньори за Решения

Относно системите за безопасност и информационните технологии, AxxonSoft е в постоянна колаборация със световните водещи софтуерни и хардуерни производители. За максимизиране на икономическата ефективност, надеждност, работоспособност и надграждане на системите за безопасност, ние интегрираме в нашите софтуерни продукти последните разработки в сферите на компютърното зрение и видео анализ, Интернет на Вещите (IoT) камери и периферни изчисления (edge computing), изкуствен интелект и ускорение с невронни мрежи, умни кодеци и дата архиви. Вижте повече за нашите съвместни решения в раздела Партньори за Решения.


Additional useful information