Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > Разпознаване на ре...

Auto Intellect License Plate Recognition

Auto Intellect - софтуер за разпознаване на регистрационни номера

Мониторинг, контрол и управление на трафика

Мониторинг, контрол и управление на трафика или превозно средство е от решаващо значение за успешното функциониране обществения транспорт, също така и за търговските предприятия. Организацията ви може да е отговорна за прилагането на закона и трябва да следите публичните и / или официалните документи за превозните средства, като част от усилията за намаляване на престъпления. Или, може да се наложи да следите трафика на превозни средства, управление на места за паркиране, и складове в реално време. Имате нужда от решение, съобразено и приспособено къмс вашите специфични транспортиртни и трафик изисквания.

Axxon Auto Intellect ще пази транспортната ви система. Нашето решение лесно взаимодейства със съществуващия софтуер и хардуер - Без значение какъв вид имате. Лесен монтаж, лесна настройка, и по-голяма достъпност с Auto Intellect.

Основните задачи, изпълнявани от Auto Intellect включват:

Разпознаване на регистрационни номера

Осъществено с най-добрите технологии от адаптивна система за разпознаване признава и регистрира номера - дори на движещи се превозни средства - и ги сравнява с базата данни от числа. Също така записва всички превозни средства, които преминават през определена зона, записва изображение на колата и номера, и отбелязва датата, часа на регистрацията, и посоката на всяко превозно средство.


Разпознаване на регистрационни номера на превозни средства


Използвайте система за разпознаване на номерата (LPR) за идентифициране на откраднати или отвлечени превозни средства, автоматизирайте регистрацията и подсигурява контрол на достъпа в обезпечени места. Можете дори да го използвате, за да планирате и контролирате важните места за паркиране. За автоматизирани паркинги, Auto Intellect спестява пари и предоставя още повече възможности. Идентифицирайте собствениците на превозни средства, събиране на плащанията, както и повишаване на сигурността автоматично.

Мониторинг на трафика

Задръстванията са постоянно предизвикателство и за обществените услуги и за търговските предприятия.


Мониторинг на трафика


С Auto Intellect няма нужда да прекарвате много време, да влагате пари или работна ръка, за да разкриете и решите проблемите. Интелигентния транспорт и детекторите за движение ви дават данни в реално време, трябва само да поддържате вашата мрежа - и предотвратявате проблемите, преди те да започнат.

Изтеглете брошурата Auto Intellect (. PDF)
Additional useful information