Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Ana  > Ürünler  > Axxon Intellect Enterprise PSIM Yazılım  > Görüntü Analitikleri

Axxon Intellect'in Görüntü Analitikleri

Axxon Intellect's Video Analytics

Axxon Intellect Enterprise oluşturduğu sırada olayları tanımak ve uygun şekilde karşılık vermek için içinde kurulu zeki görüntü ve ses analitiklerine sahiptir. Axxon Intellect olaylara karşılık için kullanıcı tarafından belirlenmiş senaryolar yoluyla dahil, güvenlik sistemlerinin otomatik ve otomatikleştirilmiş yönetimi seçeneğini sunmaktadır.

Video detection tools

Görüntü belirleme araçları

Smart Görüntü belirleme araçları kamera görüntüsünü işler ve belli kriterlerle eşleşen olayları tanımlar: hareket, nesne varlığı veya yokluğu, çizgiyi aşma ve başkaları. Bu olaylar kayıt başlangıcı, operatöre bir sinyal, ayrı bir monitörde görüntüyü göstermek veya karmaşık bir özel senrayo başlatmak gibi özel sistem eylemlerine yol açabilir.

Forensic search

Adli araştırma

Görüntü arşivlerinde akıllı araştırma sistemimiz belirlenen kriter ile uyumlu arşivlenmiş görüntüyü hızla bulmaya yardımcı olur. Kriter (çizgi aşımı, alandaki hareket, bir alandan diğerine hareket vb.) araştırma sırasında belirlenmektedir; belirleme araçlarının önceden düzenlenmesi gerekli değildir.

People counting

İnsan sayımı

İnsan sayan belirleme aracı belli bir alandan diğerine ve tekrar geriye giden insan sayısını sayar. Belli bir boyuttaki nesne herhangi bir doğrultuda hareket ettiğinde her seferinde belirleme aracı kaydeder.

Queue management

Sıra yönetimi

Sıra uzunluğu belirleme aracı müşteri sıralanma alanına yönelik bir görüntü kamerasının bakış açısında duran insanları sayar. Belirleme aracı belli bir süre için belirlenmiş alanda duran kişileri sayar: gerçekten sırada bekleyen kişileri sadece kapsanmaktadır.

Heat Map

Isı Haritası

Isı Haritası aracı ziyaretçilerin nerede durduğunu belirlemeye ve belli alanlarda oyalanma vakitlerini ölçmeye imkan sağlar. Belirleme aracı ile, ekranda karşılık gelen görsel ipuçları sayesinde satış mağazasındaki veya başka hareketli lokasyondaki “en sıcak” yerleri görmek mümkündür.

Edge analytics

Köşe analitikleri

Programın içinde kurulu görüntü analiz fonksiyonlarının yanı sıra, Axxon Intellect Enterprise IP kameralara eklenmiş görüntü tarayıcılarını da destekler ve özel görüntü analiz donanımı ile birlikte çalışabilir.

Ek kullanıcı bilgisi