Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > POS Intellect  > Kontrola pracy kasjera

Kontrola pracy kasjera

Kontrola pracy kasjera za pomocą modułu POS Intellect opiera się na synchronizacji danych terminala kasowego z materiałem wideo zarejestrowanym przez kamerę umieszczoną przy kasie.


W rezultacie, obserwując obraz wideo w czasie rzeczywistym lub przeglądając archiwum wideo, operator zobaczy rozliczenie z klientem wraz z listą produktów przez niego kupionych. Dodatkowo na ekranie będą wyświetlone informacje o operacjach kasowych, które nie są umieszczone na rachunku np. otwarcie szuflady lub ręczne wprowadzenie kodu produktu. Daje to operatorowi pełny obraz tego, co dzieje się w danym terminalu kasowym i pomaga wykryć typowe przypadki nadużyć finansowych, w tym:

Przykłady wykrytych nadużyć

Cechy modułu POS

Wyszukiwarka tekstu paragonu. POS-Intellect może przeszukiwać wideo archiwum po tekście na paragonie. Pozwala to na wyszukanie wszystkich transakcji powiązanych z odpowiednim materiałem wideo dla danego zakresu czasowego. Każdy tekst na paragonie może być kryterium wyszukiwania np. nazwa produktu, słowo „rabat”, identyfikator kasjera, wartość całkowita i wiele innych.


Odtwarzanie w trybie zwolnionym lub nawet klatka-po-klatce. Analizując materiał filmowy, operator może zmieniać prędkość odtwarzania i przeglądać osobne klatki wideo dotyczące kasowania poszczególnych produktów – dzięki temu żadna istotna informacja nie zostanie pominięta.

Ustawienia wyszukiwania oraz raportowania. Wyszukiwanie paragonów może być przeprowadzone przy użyciu gotowych lub stworzonych przez użytkownika zapytań. Wynikiem wyszukiwania jest lista paragonów. Operator może wybrać odpowiedni paragon, a następnie przeglądnąć przypisany do niego materiał wideo wraz z tekstem paragonu, który może zapisać bądź wydrukować razem z odpowiednią stop klatką. System oferuje kryteria wyszukiwania poprzez:


Podświetlenie linii. Aby zwrócić uwagę operatora na poszczególne zdarzenia, istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego podświetlenia dla zdarzenia zawierającego określoną treść. Może to być na przykład nazwa produktu lub słowo „anulowany”. Funkcja ta ułatwia monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym.

Konfiguracja automatycznej odpowiedzi systemu. POS Intellect pozwala na tworzenie scenariuszy działania systemu na wypadek określonych zdarzeń. Przykładem takiej reakcji jest wyskakujące okno z ostrzeżeniem. Funkcja ta umożliwia wprowadzanie nowych, potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń do systemu oraz określenie reakcji systemu w sytuacji ich wystąpienia. Pomaga to szybko reagować na zdarzenia, zwiększając stopień bezpieczeństwa oraz efektywność monitoringu wizyjnego w czasie rzeczywistym.


Skrócony opis modułu

Raporty webowe

Monitoring wizyjny

Integracja

Specyfikacja

Dodatkowe przydatne informacje