Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > POS Intellect  > Cпецификации

Технически характеристики на модула за контрол на касовите операции

Поддържа системи за касови апарати:
Производители:
 • Wincor Nixdorf
 • Posnet TH230+ FV EJ
 • Siemens
 • IBM
 • Micros
 • Casio
 • SHARP
 • HRK
 • DOS ->WIN
 • SuperMAG
 • POSitouch
 • FIT
 • Marketer ISM-3000
 • Cash
 • XML based protocol
 • Posmaster
 • Vectron
 • POSWare
 • PowerTill
 • ALOHA
 • CRS 3000
 • NCR
 • Smartfuel
 • TB-003/05-D
 • INTEC TPV SQL
 • Samsung SAM4S 7000 Series
 • SP101FR-K
 • Crystal UKM v3.2.3
 • E-LECLERC TACTIL
 • TEC-1595
 • Maxishop10
 • DEBUG_POS
 • D-Store
 • SPSR Express
 • BC4000
 • Arch Software

POS control module settings
Обем на видеоархива: Неограничен
Скорост на записване: До 25 к/с – аналогови и 30 к/с – IP-камери
Скорост на изобразяване: До 25 к/с – аналогови и 30 к/с – IP-камери
Резервно копиране: На NAS, SAN, DAS на локален и мрежов диск, CD-RW, DVD-RW – ручно и (или) автоматично
Протокол за предаване на данни:

TCP/IP, UDP, RS232

Видове отдалечен достъп:

LAN, Dialup, IDSN, Internet

Поддръжка на база данни:

MS SQL 2008R2, MS SQL 2012

Режими на видеозапис:
 • Непрекъснат запис
 • Запис начало/край на чека
 • Запис по кадри
 • Запис по време на интервал
 • Запис по детектора на движение
 • Пред запис и пост запис до 10 секунди
Редактор на запитвания:
 • Предопределен набор от готови действия
 • Избор, забрана, изменение, създание на собствени SQL - запитвания
Елементи на програмиране: Възможност за програмиране на допълнителни автоматични действия на принципа събития - реакции
Връзка с касовия терминал:
 • Включване на касовия терминал към последователен порт на сървъра POS–Интелект
 • Включване на сървъра POS–Интелект към локалната мрежа на търговската система или към ПО на местата на касиера през мрежата
Запитвания:
 • Бързо търсене по титри
 • Разширено задълбочено търсене (запотвания от всякаква сложност) с променлива И, ИЛИ
 • Търсене по предварително определени събития
Допълнителни функции:
 • Печат на информация
 • Експорт на фрагменти в avi, кадри в jpg
 • Включване на микрофони
 • Видеонаблюдение на търговската част, склада, паркинга
 • Охранна и пожарна сигнализация
 • Система за WEB отчети: централизовано получаване на статистика от всички магазини на търговската мрежа
 • Отчитане на работното време
 • Контрол на потока, карти
 • Време на престой, преброяване на посетители
 • Управление на опашката
 • V-dial – автоматично позвъняване на различни телефонни номера в случай на алрмени събития и преглед на съответсвашите събития
 • E-mail Sender – изпращане на електронни писма с вложени алармени събития и видеофрагменти
Additional useful information