Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > POS Intellect  > Надзор над касовит...

Надзор на касовите операции

POS Intellect има способността да синхронизира инфорнацията от касовия апарат последователно с видеото заснето от камерата, насочена към касовия апарат.

Надзор на касовите операции

В резултат на това, в реално време може да гледаме видео потока или архивирано видео, операторът вижда картина на касата придружена от субтитри. Субтитрите включват текста на касовата бележка и операциите на касиера, както и ръчно въвеждане на продукта. Това дава на оператора пълна картина за операцията и помага при инциденти, включително и:

Примери за откриване на измами

Характеристики на POS модула

Дялово търсене. В POS Intellect може да търсите и видеоархив от субтитри. Това позволява използването на текст за търсене за да намерите всичко необходимо за определен период от време. Всеки текст може да бъде критерий за търсене, включително името на продукта, думата „отстъпка“ , номера на касиера, общата сума и т.н.

Характеристики на POS модула. Дялово търсене.


Бавно и кадър по кадър. Анализирайки видео материал операторът може да управлява скоростта на възпроизвеждане и да разглежда отделни кадри, свързани с даден продукт, което гарантира, че не са пропуснати важни детайли.

Търсене, насторйки и докладване. Получаване на търсеното може да бъде осъществено чрез предварително зададени въпроси или заявки. Резултатите от търсенето се показват във вид на списък. Операторът може да избере да гледа видео запис, със субтитри, свързани с определена касова бележка/разписка или да отпечата и запише получавания текст. Системата предлага следните предварителни настройки на търсене:

Характеристики на POS модула. Търсене, насторйки и докладване.


Оцветяване на определена линия. За да привлече вниманието на оператора за определени събития, системата може да бъде настроена, така че да подчертае заглавие, което съдържа предварително зададен текст. Това може да бъде името на продукта или думата „отменен“. Тази функция улеснява видеонаблюдението в реално време.

Настройки на Automatic System Response. POS Интелект позволява да се създават сценарии за определени събития. Пример за това е изскачането на предупредителен прозорец. Тази функция дава възможност за въвеждането на нови събития в системата и определяне на реакцията на системата към тях с течение на времето. Това помага своевременното реагиране на събития, максимална ефективност при наблюдение в реално време.


Кратко описание

WEB доклади

Видеонаблюдение

Интеграция

Технически спецификации

Additional useful information