Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > POS Intellect

POS Intellect — video surveillance, cash register and customer checkout supervision

POS Intellect - видеонаблюдение, касови апарати и надзор на клиентите

Axxon POS Intellect модул ви дава инструменти, необходими за ефективна борба и предотвратяване на измами, кражби и други проблеми. Интелигентното видео и тясната интеграция със системи вече се използват, за да се гарантира пълен контрол над всички сделки и дейности - от входните пунктове за касиери до пътеките в магазина.

POS Intellect носи силата на AxxonSoft софтуер за видео управление на всеки брой терминал, и автоматично записва всички събития и чекове във видео архив. Системата синхронизира видео изображението на паричните средства и текста на всяка проверка, и пряко контролира процеса на обмен на стоки. Тази система гарантира, че операторите са въвели правилно цифрите от проверките в касовия апарат, и се дозира правилно стойността на промяната - ограничаване на измами от служители и ви осигурява по-строг контрол върху операциите и поведението на клиента.

POS Intellect - видеонаблюдение, касови апарати и надзор на клиентите


Axxon POS модул ви дава безпрецедентен достъп до и контрол върху всичките операции на дребно. Незабавно разглеждате и отпечатвате на всеки видео кадър, наблюдаване на няколко ПОС терминали едновременно на един екран, както и програма на вашите собствени потребителски доклади, на базата на системни събития. Определете параметрите, които желаете, и системата автоматично сортира, търси и записва данни, съответно по дата / час, терминал ID, т. група, името на касиера, т. цена и др. Освен това, системата отчита статистически данни за продажбите - мощен инструмент за бизнес анализ.

POS Intellect интегрира видео наблюдението над търговията на дребнов с надзор на операциите на касиера. Системата предлага:

Свалете POS Intellect брошура (.pdf)
Additional useful information