Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Ana  > User Agreement  > Gizlilik Politikası

www.axxonsoft.com web sitesinde kişisel verilerin işlenmesi konusundaki politika

İşbu Kişisel Veri Gizlilik Politikası (bundan böyle, "Gizlilik Politikası"), Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin şartları tanımlar. İşbu Gizlilik Politikası www.axxonsoft.com (bundan böyle "Web Sitesi") aracılığıyla toplanan ve Web Sitesi Yöneticisinin ve/veya Web Sitesinin diğer kullanıcılarının Web Sitesini ve burada sunulan hizmetleri yönetirken veya kullanırken Kullanıcı hakkında edinebilecekleri tüm bilgileri kapsar.

A. Genel Koşullar

 1. Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu gizlilik bildirimi, AxxonSoft'un topladığı kişisel veriler ve bu kişisel verilerin kullanım şekilleri hakkında gerekli bilgileri içerir.
 2. Bu Gizlilik Politikası çerçevesinde, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamlara gelir:
  1. "Web Sitesi" www.axxonsoft.com alan adı altında bulunan İnternet sitesini ifade eder.
  2. "Kullanıcı" Web Sitesinde yayınlanan bilgilere erişebilen ve/veya Web Sitesindeki forumu ve diğer kişiselleştirilmiş hizmetleri kullanmak için Web Sitesine kayıt yaptıran kişiyi ifade eder.
  3. "Web Sitesi Yöneticisi" Web Sitesi adına, Web Sitesini yönetmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekenleri yapma yetkisine sahip olan kişileri ifade eder.
  4. "Kişisel bilgi" veya "kişisel veri" şu anlamlara gelir:
   • Kullanıcını Web Sitesine kaydolurken (hesap oluştururken) veya Web Sitesinin hizmetlerini kullanırken kendisi hakkında verdiği bilgileri ifade eder. Hizmetlerden yararlanmak için verilmesi gereken bilgiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Bunların dışında kalan bilgilerin verilmesi tamamen Kullanıcının takdirine kalmıştır.
   • IP adresi, çerezler (ayrıntılar için Çerez Politikasına bakınız)i Kullanıcının tarayıcısı hakkındaki bilgiler (veya hizmetlere erişim sağlayan diğer programlar), Kullanıcının kullandığı donanım ve yazılımın teknik özellikleri, hizmetlerden yararlanmak üzere bunlara erişildiği tarih ve saat, talep edilen sayfaların adresleri İnternet sağlayıcısı hakkındaki bilgiler ve diğer benzer bilgiler dahil olmak üzere tüm veriler Kullanıcının cihazında kurulu olan yazılım aracılığıyla Web Sitesinin sağladığı hizmetlere otomatik olarak aktarılır.
   • Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca işlenebilecek olan Kullanıcı hakkındaki diğer bilgiler Web Sitesinde yayınlanmıştır.
 3. Bu Gizlilik Politikası yalnızca Web Sitesi için geçerlidir. Web Sitesi Yöneticisi Kullanıcının Web Sitesindeki linkleri kullanarak erişebileceği üçüncü taraf web sitelerini izlemez ve bu web sitelerinden sorumlu değildir.
 4. Web Sitesinin hizmetlerinden yararlanan Kullanıcı bu Gizlilik Politikasını ve burada belirtilen kişisel bilgilerinin işlenmesini açık bir şekilde onaylamış olur; Kullanıcı bu koşulları onaylamıyorsa, Web Sitesinin hizmetlerini kullanmaktan vazgeçmelidir.

B. Kullanıcıların kişisel bilgilerini işleme amaçları

 1. Yasaların kişisel bilgilerin belirli bir süre boyunca saklanmasını zorunlu kıldığı durumlar dışında Web sitesi sadece hizmetlerin sağlanması veya Kullanıcıyla anlaşmalar ve sözleşmeler yapılması için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve depolar.
 2. Web sitesi Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için işler:
  1. Kullanıcıya Web Sitesindeki kişiselleştirilmiş kaynaklara erişim olanağı sağlamak ve/veya Kullanıcının kendi adına bir hesap açılmasına ilişkin onayının alınmasından sonra Kullanıcıya bir hesap açmak için, kayıtlı Kullanıcının kimliğini Web Sitesinde belirlemek.
  2. Web Sitesinin kullanımıyla ilgili bildirim ve istekler göndermek, hizmetlerin verilmesi, Kullanıcının istek ve uygulamalarının işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcıdan geri bildirimler almak.
  3. Güvenlik amacıyla ve sahtekarlığın önlenmesi için Kullanıcının konumunu belirlemek.
  4. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini onaylamak.
  5. Web sitesi, AxxonSoft Yazılımı ve AxxonSoft tarafından sağlanan diğer hizmetler ile ilgili konularda Kullanıcıya etkin müşteri desteği ve teknik destek sağlamak.
  6. Kullanıcının onayı ile reklam yapmak.
 3. AxxonSoft aşağıdaki kişisel bilgileri toplayabilir ve kullanabilir:
  1. Kullanıcının bu web sitesini kullanmasına ilişkin bilgiler.
  2. Kullanıcının web sitesine kaydolmak amacıyla sağladığı bilgiler.
  3. Bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgiler.
  4. Kullanıcının web sitesi hizmetlerine abone olmak için sağladığı bilgiler.
  5. Kullanıcının AxxonSoft'a gönderdiği diğer tüm bilgiler.

C. Kullanıcıların kişisel bilgilerini işleme ve üçüncü şahıslara aktarma koşulları

 1. Web Sitesi Kullanıcının kişisel bilgilerini AxxonSoft'un iç düzenlemelerine uygun olarak depolar.
 2. Kullanıcının kişisel bilgileri, kendisi hakkındaki bilgilere sınırsız sayıda kişinin erişmesi için gönüllü olarak verdiği bilgiler haricinde gizli olarak kalır. Ayrı hizmetlerden yararlanırken Kullanıcı, kişisel bilgilerinin belirli bir bölümünün herkes tarafından erişilebilir olduğunu kabul eder. Bu bilgiler sağlandığında durum Kullanıcıya bildirilir.
 3. Web Sitesi Kullanıcıların kişisel bilgilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:
  1. Kullanıcının buna açıkça onay vermesi halinde.
  2. Kullanıcının belirli bir hizmetten yararlanması veya Kullanıcıyla yapılan belirli bir anlaşma veya sözleşmenin yürütülebilmesi için bilgi aktarımı gereklidir.
  3. Söz konusu bilgi aktarımı geçerli kanunla belirlenen prosedür çerçevesinde gerçekleşir.
  4. Web Sitesinin satılması halinde sitenin alıcısı, söz konusu alıcı tarafından elde edilen kişisel bilgilerle ilgili olarak bu Gizlilik Politikasının şartlarına uyma konusunda tüm yükümlülükleri üstlenir.
 4. Yukarıda belirtilen amaçlara makul bir şekilde uygun olarak yapılan açıklamalara (ifşaata) ek olarak AxxonSoft Kullanıcının kişisel bilgilerini, bunun kanun tarafından gerekli olması ölçüsünde, sürmekte olan veya ileride yapılabilecek herhangi bir yasal kovuşturmayla ilişkili olarak ve kendi kanuni haklarını belirlemek, kullanmak ya da savunmak amacıyla paylaşabilir.
 5. Kullanıcının kişisel verileri yasal yollarla ve herhangi bir zaman sınırı olmaksızın işlenir. Buna otomasyon araçlarını kullanan veya kullanmayan kişisel veri bilgi sistemleri de dahildir.
 6. Kişisel bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda, Web Sitesi Yöneticisi Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşası konusunda derhal bilgilendirir.
 7. Web Sitesi Yöneticisi Kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından yetkisiz veya tesadüfi erişimi, imhası, değiştirilmesi, engellenmesi, kopyalanması, dağıtılması ve üçüncü kişilerin her türlü diğer yasa dışı eylemlerinden korunması için gereken tüm kurumsal ve teknik önlemleri alır.
 8. Web Sitesi Yöneticisi Kullanıcıyla birlikte, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolması veya ifşa edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek zararları ve diğer olumsuz sonuçları önlemek için gereken tüm önlemleri alır.

D. Tarafların yükümlülükleri

 1. Kullanıcının yükümlülükleri şunlardır:
  1. Web Sitesini ve belirli hizmetleri kullanmak için kişisel veriler dahil olmak üzere bilgi sağlamak.
  2. Bu bilgiler değişirse sağlanan bilgileri güncellemek veya tamamlamak.
 2. Web Sitesi Yöneticisinin yükümlülükleri şunlardır:
  1. Alınan bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 2. Bölümünde belirtilen amaçlar için kullanmak.
  2. Gizli bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak, Kullanıcının önceden verilmiş yazılı izni olmadan ifşa etmemek ve ayrıca Kullanıcının kişisel verilerini bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında kesinlikle satmamak, takas etmemek, yayınlamamak veya ifşa etmemek.
  3. Kullanıcının kişisel verilerini mevcut iş uygulamasında bu tür bilgilerin korunması için yaygın olarak kullanılan prosedüre uygun şekilde korumak için gereken tüm önlemleri almak.
  4. İlgili Kullanıcının kişisel verilerini Kullanıcının veya yasal temsilcisinin ya da kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması konusunda yetkili organların bildirimi veya isteğinin alındığı andan itibaren, güvenilmeyecek kişisel verileri ortaya çıkarmamak veya yasa dışı eylemleri önlemek için söz konusu kişisel verileri doğrulama süresi boyunca engellemek.
  5. Kullanıcının privacy@axxonsoft.com adresine göndereceği istek üzerine Kullanıcının kendi kişisel verilerine erişmesini, kendi kişisel verilerini ücretsiz olarak güncellemesini, kaldırmasını veya değiştirmesini mümkün kılmak ve Kullanıcıya, 2016/679 sayılı Tüzükte (AB) (Genel Veri Koruma Tüzüğü) tanınan tüm diğer hakları sağlamak.

E. Tarafların sorumlulukları

 1. Web Sitesi Yöneticisi yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Kullanıcının kişisel verilerinin amacı dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek tüm kayıp ve zararlarında sorumludur.
 2. Gizli bilgilerin kaybedilmesi veya ifşası halinde Web Sitesi Yöneticisi aşağıdaki durumlarda bundan sorumlu değildir:
  1. Bilgiler kaybolmadan veya ifşa edilmeden önce kamuya mal olmuşsa.
  2. Web Sitesi Yöneticisi tarafından alınmadan önce üçüncü bir şahıstan elde edilmişse.
  3. Kullanıcının izni ile ifşa edilmişse.

F. Uyuşmazlıkların çözümlenmesi

 1. Web Sitesi Kullanıcısı ile Web Sitesi Yöneticisi arasındaki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce karşı taraftan anlaşma talebinde bulunulması zorunludur (anlaşmazlığın anlaşarak çözülmesi için yazılı bir teklif).
 2. Talebi alan taraf talepte bulunan tarafa, talebi aldığı tarihi izleyen 20 (yirmi) takvim günü içinde taleple ilgili incelemenin sonucunu yazılı olarak bildirecektir.
 3. Bir anlaşmaya varılmaması halinde uyuşmazlık geçerli mevzuat çerçevesinde incelenmesi için bir mahkemeye iletilecektir.

G. Ek koşullar

 1. AxxonSoft Kullanıcı tarafından verilen tüm kişisel bilgileri güvenli sunucularında depolayacaktır. Kullanıcının kişisel bilgileri yabancı ülkelerin sınırları içinde de depolanabilir ve işlenebilir.
 2. Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının onayını almaksızın bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Web Sitesi Yöneticisi Gizlilik Politikasında herhangi bir önemli değişiklik yaparsa bunu Web Sitesinde görünür şekilde duyuracaktır.
 3. Yeni Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece yeni Gizlilik Politikası Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
 4. Web Sitesi Yöneticisi Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yapıp bunu yayınladıktan sonra Kullanıcı Web Sitesini kullanmaya devam ederse bu durum Kullanıcının, Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri kabul ettiği, bu değişikliklere onay verdiği ve bunlara uyacağı anlamını taşır.
 5. Mevcut Gizlilik Politikası ile ilgili tüm yorum veya sorular e-posta ile şu adrese gönderilmelidir privacy@axxonsoft.com.
 6. Mevcut Gizlilik Politikası aşağıdaki web adresinde yayınlanmaktadır: www.axxonsoft.com/tr/agreement/privacy_policy.
 7. Mevcut Gizlilik Politikası, aşağıdaki web adresinde yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır: www.axxonsoft.com/tr/agreement.
Ek kullanıcı bilgisi