Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > O firmie  > Wiadomości  > Face Intellect 8.0
 

Face Intellect 8.0

24.02.2021

Face Intellect 8.0

AxxonSoft udostępnił moduł rozpoznawania twarzy Face Intellect 8.0, który jest częścią otwartej platformy Intellect PSIM. Nowa wersja to przede wszystkim: funkcje mające na celu redukcję rozprzestrzeniania się infekcji, aktualizacje wersji silników rozpoznawania twarzy oraz poprawa interfejsu użytkownika.

Integracja z kamerami mierzącymi temperaturę

Kamery IP służące do pomiaru temperatury ciała łączą w sobie dwa kanały - termiczny (podczerwień) i standardowy. Detektor twarzy pracujący na kanale standardowym określa współrzędne twarzy w kadrze, które są wykorzystywane przez algorytm termograficzny do określenia ich temperatury na podstawie obrazu termicznego. Oba strumienie wideo są przesyłane do systemu Intellect; wartości temperatury mogą być wyświetlane na obrazie na żywo oraz podczas przeglądania materiału wideo.

Face Intellect odbiera obraz twarzy i temperaturę z kamery, a wartość temperatury jest zapisywana w bazie danych przechwyconych twarzy wraz z płcią, wiekiem, kolorem włosów i innymi cechami rozpoznanymi na podstawie obrazu. Do interfejsu wyszukiwania twarzy dodano filtr według temperatury, który umożliwia wyświetlenie listy twarzy o określonym zakresie temperatur.

Istnieje możliwość skonfigurowania progu temperatury oraz automatycznej reakcji na jego przekroczenie, np. zaalarmowanie operatora. Integracja z systemami kontroli dostępu umożliwia automatyczne ograniczanie dostępu osobom z podwyższoną temperaturą ciała.

Detekcja maseczki

Face Intellect rozpoznaje obecność lub brak maseczki na twarz. Parametr obecności/braku maski jest rejestrowany w bazie danych podczas przechwytywania twarzy, co umożliwia przeglądanie listy przechwyconych twarzy z maskami lub bez. Scenariusz automatycznej reakcji może być skonfigurowany w odniesieniu do zdarzenia obecności/braku maski. Na przykład, używając zintegrowanego systemu kontroli dostępu, można ograniczyć dostęp osób bez masek do obiektów, w których noszenie maski jest obowiązkowym środkiem sanitarnym.

Wyszukiwanie kontaktów

Face Intellect umożliwia wyszukiwanie osób, które były w kontakcie z wybraną osobą, czyli znalazły się w polu widzenia kamer w tym samym czasie. Funkcja ta może być wykorzystana do wykrycia kontaktów osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem lub w śledztwach dotyczących nielegalnych działań do wyszukiwania osób, które miały kontakt z podejrzanym.

W celu wyszukania kontaktów najpierw uruchamiane jest standardowe wyszukiwanie twarzy podobnych do wybranego obrazu, a następnie, dla każdego znalezionego dopasowania, przeprowadzane jest automatyczne wyszukiwanie twarzy, które weszły w kadr w określonym czasie przed i po momencie rozpoznania oryginalnej twarzy.

Ulepszenia interfejsu

Filtry dla cech twarzy zostały ujednolicone we wszystkich zakładkach interfejsu rozpoznawania i wyszukiwania twarzy. Można wyświetlać wszystkie lub tylko rozpoznane/nierozpoznane twarze i filtrować je według wszystkich dostępnych cech: płci, minimalnego i maksymalnego wieku, zakresu temperatur, obecności maski, okularów, wąsów i brody, emocji i innych parametrów. Podczas eksportowania twarzy do pliku, eksportowane są również wszystkie jej rozpoznane cechy.

Pracując z bazą danych twarzy, można teraz filtrować twarze według kilku pól jednocześnie, w szczególności imienia, nazwiska, inicjału czy komentarza. W interfejsie rozpoznawania i wyszukiwania twarzy, osoby należące do wybranych działów mogą być teraz wyróżnione, a kolor i tekst tytułu okna alertu można teraz dostosować do własnych potrzeb.

Aktualizacje silników rozpoznawania

Tevian SDK został zaktualizowany do wersji 2.12.1. Poprawiono dokładność i wydajność, dodano typy masek. W systemie Face Intellect może być jednocześnie zainstalowanych kilka wersji Tevian SDK. Wyboru używanej wersji dokonuje się w ustawieniach; przy przełączaniu między wersjami automatycznie odtwarzane są bazy danych z charakterystykami biometrycznymi twarzy referencyjnych i przechwyconych.

VisionLabs SDK został uaktualniony do wersji 4.2.0. Dodano możliwość rozpoznawania dodatkowych cech twarzy.

SDK firmy Tevian i VisionLabs są teraz obsługiwane przez procesory graficzne, co zapewnia radykalną poprawę wydajności serwera rozpoznawania twarzy.

STC SDK zostało zaktualizowane do wersji 4.6.1. Dodano nowe profile określające szybkość i dokładność rozpoznawania.

Face Intellect 8.0 współpracuje z Intellect 4.11. Pełna lista zmian w nowej wersji znajduje się tutaj. Instalator można pobrać na w zakładce Pobierz Oprogramowanie.


Dodatkowe przydatne informacje