Webinar

Webinář

Rezervujte si osobní demo. Vaše otázky budou zodpovězeny v reálném čase.

Rezervovat
Open modal
experience the next
 
Domů  > GDPR

GDPR

Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje podrobnosti o osobních informacích, které společnost AxxonSoft shromažďuje a způsobu, jakým jsou tyto osobní údaje používány.

Sběr osobních údajů

AxxonSoft může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

Použití osobních informací

Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity k následujícím účelům:

Kromě informací, které jsou pro účely zmíněné výše popsány, může společnost AxxonSoft zveřejnit vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením za účelem zjištění, vykonání nebo obhajoby práv.

Zabezpečení vašich dat

Společnost AxxonSoft přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

AxxonSoft uloží všechny osobní údaje, které poskytnete na svých zabezpečených serverech.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo měnit zásady ochrany osobních údajů kdykoli a měli byste pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Vaše další používání služeb po zveřejnění změn v zásadách ochrany osobních údajů na této stránce bude znamenat vaše potvrzení o změnách a váš souhlas s dodržováním změněných zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto zásadách ochrany osobních údajů, umístíme na naše webové stránky zřetelné oznámení.

Jak dlouho budete uchovávat mé informace?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme je získali.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím.

Dodatečné užitečné informace