Webinar

Webinář

Rezervujte si osobní demo. Vaše otázky budou zodpovězeny v reálném čase.

Rezervovat
Open modal
experience the next
 
Domů  > Uživatelská Dohoda  > Gizlilik Politikası

Zásady ohledně zpracovávání osobních údajů na webové stránce www.axxonsoft.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dale jen “Zásady”) definují podmínky zpracovávání a ochrany osobních údajů Uživatelů webové stránky. Tyhle zásady pokrývají všechny informace posbírané na webové stránce pod doménou www.axxonsoft.com (dale jen “Webová stránka”), které Administrator webové stránky nebo ostatní Uživatelé webové stránky mohou dostat o Uživateli při řízení nebo používání Webové stránky a jejich služeb.

A. Obecné podmínky

 1. Vaše soukromí je pro nás důležité. Tohle Prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o osobních údajích, které AxxonSoft sbírá a způsoby jakými jsou osobní údaje používány.
 2. V rámci tohodle Prohlášení o ochraně soukromí, termíny vyjmenovány níže budou mít následující definice:
  1. "Webová stránka" je internetová stránka nacházející se pod doménou www.axxonsoft.com.
  2. "Uživatel" je člověk který přistupuje k informacím zveřejněných na Webové stránce a/nebo se registroval na Webové stránce , aby mohl použít forum Webové stránky a ostatní personalizované služby.
  3. "Administrator webu" znamená člověk autorizovaný provádět úkony na Webové stránce, včetně ale ne jenom: řízení Webové stránky.
  4. Termín "osobní údaje" nebo "osobní data" zahrnuje:
   • Informace které Uživatel poskytl o sobě při registraci (tvorba účtu) nebo při používání služeb Webové stránky. Informace povinné pro poskytování služeb jsou označeny odlišným způsobem. Ostatní informace jsou poktytnuty uživatelem na jeho/jejím uvážení.
   •  Data které you automaticky převedeny službám Webové stránky skrz software na Uživatelově zařízení, zahrnují IP adresu, cookies (detailnější informace na Zásady Cookie ), informace o prohlížeči Uživatele (nebo jiný program kterým přistupuje ke službám), technickou charakteristiku zařízení a software který Uživatel používá, datum a čas přístupu ke službám, adresy požadovaných stránek, informace o internetovém poskytovateli, a další podobné informace.
   • Ostatní informace o Uživateli, které mohou být zpracovány podle Uživatelské dohody publikované na Webové stránce.
 3. Tyhle zásady se vztahují pouze na Webovou stránku. Administrator webu nekontroluje a není odpovědný za webové stránky třetích stran, které Uživatel může navštívit pomocí odkazů na Webové stránce.
 4. Používáním služeb na Webové stránce, Uživatel dává absolutní souhlas s těmihle Zásadami a podmínkami zpracování jeho/jejích osobních údajů specifikovaných uvnitř; kdyby Uživatel nesouhlasil s těmihle podmínkami měl/měla by přestat používat služby Webové stránky.

B. Důvody zpracování osobních údajů Uživatele

 1. Webová stránka sbírá a ukládá jen ty osobní informace,které jsou povinné pro poskytnutí služeb nebo k zařízení dohod a smluv s Uživatelem, až na případy, kde zákon nařizuje povinné skladování osobních údajů na dobu určitou rozhodnutou zákonem.
 2. Webová stránka zpracovává osobní údaje Uživatele z následujících důvodů:
  1. Pro identifikaci registrovaného Uživatele na Webové stránce, aby Uživateli poskytla přístup personalizovaným zdrojům a/nebo pro vytvoření účtu při získání Uživatelova souhlasu s vytvořením účtu.
  2. Pro získání zpětné vazby od Uživatele, zahrnující zasílání oznámení a požadavků ohledně používání Webové stránky, nabídky služeb, zpracování žádostí od Uživatele.
  3. Pro identifikaci Uživatelovy lokace pro bezpečnost a předcházení podvodům.
  4. Pro potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
  5. Pro poskytnutí uživateli efektivní zázaznickou a technickou podporu v případech problémů souvisejících s používáním Webové stránky, AxxonSoft software, a dalších služeb poskytnutých AxxonSoftem.
  6. Pro dělání reklamy s Uživatelovým souhlasem.
 3. AxxonSoft může sbírat a použít následující kategorie osobních údajů:
  1. Informace o tom jak Uživatel používá tuhle Webovou stránku.
  2. Informace které Uživatel poskytne z důvodů registrace na webové stránce.
  3. Informace o transakcích vykonaných přes tuhle webovou stránku.
  4. Informace které uživatel poskytuje pro účely odebírání služeb webové stránky.
  5. Jakékoliv jiné informace které Uživatel pošle AxxonSoftu.

C. Podmínky pro zpravocání osobních údajů Uživatele a převádění jich třetím stran

 1. Webová stránka ukládá osobní údaje Uživatele v souladu s interními regulacemi AxxonSoftu.
 2. Osobní údaje Uživatele zůstávájí tajné až na případy, kde Uživatel dobrovolně poskytne informace o sobě pro obecný přístup neomezenému počtu osob. Při použití jednotlivých služeb, Uživatel souhlasí s s tím že určitá část jeho/jejích osobních údajů se stanou obecně přístupné. Uživatel je upozorněn, když je tahle informace poskytnuta.
 3. Webová stránka má právo převést osobní údaje Uživatele třetím stranám v následujících případech:
  1. Uživatel vyjádřil jeho/její souhlas s těmihle kroky.
  2. Převod je nutný pro použití určitých služeb Uživatelem nebo pro provedení určité dohody nebo smlouvy s Uživatelem.
  3. Převod je poskytnut příslušným zákonem v rámci procedury zevedeny zákonem.
  4. Měla by být Webová stránka prodána, kupující předpokládá, že všechny závazky splňují podmínky těhle Zásad ve vztahu s osobními údaji obdržené od řečeného kupujícího.
 4. Kromě zveřejňování informací těhle nutnostech popsaných výše, AxxonSoft může zveřejnit osobní údaje Uživatele do rozsahu, který je požadovaný zákonem ve spojení s jakýmkoliv soudním řízením nebo budoucím soudním řízení a za účelem stanovení, vykonání nebo hájení svých zákonných práv.
 5. Osobní údaje jsou zpracovány bez jakýchkoliv zákonných prostředků, včetně informačních systémů osobních údajů pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto prostředků.
 6. V případě ztráty nebo zveřejnění osobních údajů, Administrator webu ihned informuje Uživatele o ztrátě nebo zveřejnění osobních údajů.
 7. Administrator webu přijímá veškteré organizační a technické opatření pro ochránění osobních údajů Uživatele před neautorizovaným nebo náhodným přístupem, zničením, modifikacím, blokováním, kopírováním, distribucí, a zárověň jakékoliv ostatní ilegální akce třetích stran.
 8. Administrator webu ve spojení s Uživatelem přijímá veškteré nutné opatření, aby předešel ztrátu nebo jiné negativní následky způsobené ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů uživatele.

D. Povinnosti stran

 1. Uživatel má povinnost:
  1. Poskytnout informace, zahrnující osobní údaje k použití Webové stránky a jednotlivých služeb.
  2. Doplnit aktuální informace nebo doplnit informaci, když se daná informace změní.
 2. Administrator webu má povinnnost:
  1. Použít přijaté informace výhradně pro účely specifikované v Sekci 2 těhle Zásad.
  2. Zajistit že informace zůstanou tajné, nezveřejnit je bez předešlého psaného souhlasu Uživatele, a take neprodat, neměnit, publikovat nebo zveřejnit přijaté osobní údaje Uživatele jakýmkoliv jiným způsobem, než je popsáno v těhle Zásadách.
  3. Přijmout preventivní opatření pro ochranu soukromí osobních údajů Uživatele podle procedur bežně používaných pro ochranu podobných informací v existujících obchodních praktikách.
  4. Blokovat osobní údaje vztahujících se k příslušnému Uživateli od momentu komunikace nebo žádosti Uživatelova právního zástupce nebo oprávněnou osobou pro ochranu práv subjektů osobních údajů pro ověřovací dobu v případě odhalení nespolehlivých osobních údajů nebo nezákonných akcí.
  5. Poskytout Uživateli přístup k jeho/jejím osobním údajům, akualizovat, anulovat nebo změnit jeho/její osobní údaje zcela zdarma, udělit všechny ostatní práva poskytnuty Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na požádání Uživatele přes privacy@axxonsoft.com.

E. Odpovědnost stran

 1. Administrator webu, při neplnění jeho/jejích povinností, je zodpovědný za ztráty vzniklé Uživatelem ve spojení s zneužitím osobních údajů.
 2. V případě ztráty nebo zveřejnění důvěrných informací, Administrator webu není zodpovědný když tahle důvěrná informace:
  1. Se stala veřejnou před její ztrátou nebo zveřejnením.
  2. Byla získána třetí stranou před jejím přijetím Administratora webu.
  3. Byla zveřejněna se souhlasem Uživatele.

F. Řešení sporů

 1. Před podáním žaloby k soudu kvůli sporu vzniklých mezi vztahem Uživatele Webové stránky a jejím Administratorem, je povinnost podat žádost (psaný návrh pro řešení sporu).
 2. Příjemce žádosti musí oznámit žadatele v psané podobě o výsledcích vyšetřování během 20 (dvaceti) kalendářních dnů od data zaslání žádosti.
 3. Zda-li se strany nedostanou k dohodě, spor bude podstoupen soudu k přezkoumání v souladu s aktuální legislativou.

G. Další podmínky

 1. AxxonSoft ukládá všechny osobní údaje poskytnuté Uživatelem na vlastní zabezpečené servery. Osobní údaje Uživatele mohou být uloženy a zpracovány na území cizích zemí.
 2. Administrator webu má právodělat změny těhle Zásad bez souhlasu Uživatele. Jestli Administrator webu nějaké změny v materiálu o těhle zásadách udělá, výrazné oznámení bude umístěno na Webové stránce.
 3. Nové Zásady vstoupí v platnost od momentu, kdy je to publikováno na Webovou stránku, pokud není stanoveno jinak v nové verzi Zásad.
 4. Pokračování používání Webové stránky Uživatelem po jakýchkoliv úpravách Administratora webu představuje potvrzení Uživatele úprav Zásad a jeho/její souhlas s tím, že bude dodržovat a bude vázán upravenými Zásadami.
 5. Jakékoliv připomínky či otázky ohledně stávajících Zásad by měly být směřovány na email privacy@axxonsoft.com.
 6. Stávájící Zásady jsou publikovány na následující webové adrese: www.axxonsoft.com/cz/agreement/privacy_policy.
 7. Stávající Zásady jsou nedílnou součástí uživatelské dohody publikované na následující webové adrese: www.axxonsoft.com/cz/agreement.
Dodatečné užitečné informace