Webinar

Webinář

Rezervujte si osobní demo. Vaše otázky budou zodpovězeny v reálném čase.

Rezervovat
Open modal
experience the next
 
Domů  > Uživatelská Dohoda

Uživatelská Dohoda

Současná Dohoda definuje podmínky používání materiálů a služeb webové stránky www.axxonsoft.com (dále jen „Webové stránky“) pro uživatele.

Termíny používané v aktuální uživatelské dohodě mají následující význam:

A. Obecné podmínky

 1. Použití materiálů a služeb Webových stránek je regulováno mezinárodním zákonem.
 2. Stávající Dohoda je veřejně k mání. Přístupem k materiálu Webové stránky se má za to, že Uživatel souhlasil s touto Dohodou.
 3. Správce webové stránky má právo kdykoli jednostranně změnit podmínky této smlouvy. Tyto změny nabývají účinnosti ihned po zveřejnění nové verze Dohody na Webových stránkách. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnami provedenými ve Smlouvě, je povinen Webové stránky nenavštěvovat a přestat používat materiály a služby Webové stránky.

B. Povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje, že neudělá žádné kroky, které by mohly být považovány za porušení mezinárodního zákonu, a to i v oblasti práv duševního vlastnictví, autorských práv a/nebo souvisejících práv, nebo jakékoliv akce, které vedou nebo by mohly vést k narušení normálního fungování webových stránek nebo služeb webových stránek.
 2. Použití materiálů webových stránek bez souhlasu držitele autorských práv není povoleno. Licenční ujednání (přijímání licencí) musí být uzavřeno s držiteli autorských práv za zákonné používání materiálů webových stránek.
 3. Odkaz na webové stránky musí být uveden při citování materiálů webových stránek, včetně všech děl chráněných autorskými právy.
 4. Komentáře a další záznamy Uživatele na Webových stránkách nesmí porušovat mezinárodní zákon a sociálně přijaté morální normy.
 5. Uživatel je upozorněn, že Administrátor webu nenese odpovědnost za uživatele, který navštěvuje nebo používá externí zdroje z odkazů obsažených na Webových stránkách.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že Správce webových stránek nenese žádnou odpovědnost a nemá vůči Uživateli přímé ani nepřímé závazky týkající se případných nebo skutečných ztrát způsobených jakýmkoliv obsahem na Webových stránkách, registrací autorských práv a informacemi o této registraci, zboží a službách dostupných na nebo obdržené prostřednictvím externích webových stránek nebo zdrojů nebo jiných kontaktů, které Uživatel učinil pomocí informací zveřejněných na Webových stránkách nebo odkazů na externí zdroje.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré materiály a služby webových stránek nebo jejich části mohou být doplněny reklamami. Uživatel souhlasí s tím, Administrátor webu nenese žádnou odpovědnost a nemá žádné povinnosti týkající se těchto reklam.

C. Další podmínky

 1. Veškeré případné neshody vyplývající z této dohody nebo s ní související budou řešeny v souladu s mezinárodním zákonem.
 2. Nic v této smlouvě by nemělo být vykládáno jako založení vztahu agent - klient, partnerství, společný podnik, osobní zaměstnání nebo jakékoli jiné vztahy, které nejsou výslovně popsány touto dohodou mezi uživatelem a administrátorem webu.
 3. Rozhodnutí soudu zrušit nebo považovat za nevymahatelné jakékoli podmínky této Dohody nezrušuje žádné další podmínky této Dohody.
 4. Nečinnost administrátora webových stránek, pokud by kterýkoli uživatel porušil podmínky této smlouvy, nebrání administrátorovi webových stránek, aby podnikl další odpovídající kroky na ochranu zájmů a autorských práv společnosti AxxonSoft na webové stránky chráněné zákonem.

Uživatel potvrzuje, že se se všemi body této smlouvy seznámil a jednoznačně je přijímá.

Dodatečné užitečné informace