experience the next
 
Home  > Wsparcie  > Lekcje wideo

Konfiguracja i użytkowanie Axxon Next


Uruchamianie i zamykanie Axxon Next

Jak aktywować darmową wersję programu Axxon Next

Jak aktywować pełną wersję programu Axxon Next

Jak samemu aktywować licencję na sale.axxonsoft.com

Pierwsze kroki z konfiguracją urządzeń. Obiekt serwer.

Konfiguracja obiektu telemetria

Konfiguracja obiektu przekaźnik

Konfiguracja obiektu czujnik

Konfiguracja obiektu głośnik

Konfiguracja obiektu mikrofon

Konfiguracja powiadomień e-mail

Konfiguracja grup kamer wideo w Axxon Next

Rozpoczynanie pracy z narzędziami detekcji

Konfiguracja analizy audio

Konfiguracja elementow detekcji dla analizy sytuacji

Tworzenie i konfigurowanie archiwów

Tworzenie i edycja harmonogramów

Konfiguracja nagrywania do archiwum

Konfiguracja przeszukiwania archiwum MomentQuest2

Korzystanie z inteligentnego wyszukiwania MomentQuest2

Ustawienia regionalne programu Axxon Next

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Konfiguracja uprawnień i użytkowników

Konfiguracja domeny Axxon i tworzenie rozproszonego systemu

Konfiguracja serwera sieci Web

Konfiguracja opcji uruchamiania Axxon Next

Konfiguracja przechowywania zdarzeń systemowych oraz metadanych

Praca z dziennikiem zdarzeń

Ogólne informacje na temat nadzoru wideo

Edytowanie układów kamer wideo

Konfigurowanie map interaktywnych

Praca z interaktywnymi mapami

Nadzór wideo w trybie przeszukiwania archiwum

Konfiguracja przetwarzania alarmów

Przetwarzanie alarmów

Eksport stopklatek

Eksportowanie nagrań wideo

Konfiguracja narzędzia do zarzadzania zdarzeniami

Weryfikacja znaku wodnego

Dodatkowe przydatne informacje