Home  > Produkty  > Oprogramowanie do zarządzania wideo  > Przetwarzanie obrazu

Detektory audio i video

Axxon Next posiada potężny system do analizy obrazu video. Zawiera on następujące detektory video:

Oprócz czujników video, Axxon Next posiada dwa detektory audio:

Zaawansowane narzędzia do analizy danych audio oraz video sprawiają, że Axxon Next może rozpoznać różne sytuacje, zdefiniowane przez użytkownika. W odpowiedzi na sygnały pochodzące z danej czujki czy czujnika podłączonego do kamery, może podjąć określone działanie:

Odpowiednio skonfigurowany system wymaga jedynie minimalnej interwencji ze strony człowieka. Wyniki pracy systemu są zapisywane w archiwum i operator ma do nich ciągły dostęp. Automatyzacja procesów w systemie Axxon Next stanowi nieodzowną pomoc dla operatora. Pozwala minimalizować jego zmęczenie i zabezpiecza przed przeoczeniem ważnych zdarzeń.

Tryb konfiguracji wizualnej dla detektorów video

Czujniki video Axxon Next są skonfigurowane w trybie wizualnym. Po określeniu obszarów, linii i innych parametrów i naciśnięciu przycisku Apply, użytkownik może zobaczyć, jak pracuje dany detektor oraz w jaki sposób przepływa strumień video. Wszystkie sceny wywołane przez detektor są wówczas wyświetlane w czasie rzeczywistym, w specjalnym obszarze ekranu.

Pozwala to na dostosowanie ustawień konfiguracyjnych oraz sprawdzenie, że czujka działa dokładnie w taki sposób, jak wymaga tego operator.

Narzędzia do wykrywania ruchu

Narzędzia do wykrywania ruchu zachowują wysoką skuteczność, nie wymagając przy tym płynnego obrazu. Nie wszystkie strumienie wideo muszą być dekodowane w celu ich efektywnego działania: tylko H.264, MPEG lub strumienie z ograniczoną liczbą klatek, jak 2 kl/s (MJPEG).

Narzędzia do wykrywania ruchu

Dzięki temu zmniejsza się obciążenie procesora i możliwa jest obsługa wielu kanałów wideo na jednym serwerze.