Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
Home  > Partnerzy  > Zlokalizuj partnera  > Solution Partners  > Axis Communications

Axis Communications

Axis oferuje inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa. Jako lider rynku sieciowego wideo, Axis napędza branżę, stale wprowadzając innowacyjne produkty sieciowe oparte na otwartej platformie - dostarczając klientom produkty za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis utrzymuje długoterminowe relacje z partnerami i zapewnia im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe na istniejących i nowych rynkach.

Axis posiada ponad 3000 pracowników w ponad 50 krajach na całym świecie, wspieranych przez globalną sieć ponad 90 000 partnerów.

Axis jest szwedzką firmą założoną w 1984 r. Notowaną na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie pod nazwą AXIS.

Współpraca z Axis

AxxonSoft jest partnerem ADP (Application Developer Partner) firmy Axis Communications. Systemy nadzoru wizyjnego AxxonSoft obsługują praktycznie całą linię produktów firmy Axis w postaci sieciowych kamer IP i serwerów wideo. Obie firmy widzą świetlaną przyszłość w ich wzajemnie korzystnej współpracy.

Korzyści wynikające z zastosowania zintegrowanego rozwiązania AxxonSoft i Axis Solution

Wspólne rozwiązanie do nadzoru wizyjnego oparte na kamerach sieciowych Axis i systemie  Axxon Next VMS może zmniejszyć wydatki serwera na analizę obrazu, jednocześnie zmniejszając ilość przechowywanych danych wizyjnych i wymagania dotyczące przepustowości sieci o 50%. W rozwiązaniu wykorzystano technologię Axis Camera Application Platform (ACAP) i Zipstream.

Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez procesor serwera za pomocą ACAP i AxxonSoft Onboard Tracker

Axxon Next VMS zawiera szereg narzędzi do analizy wideo:

Wszystkie te narzędzia wykorzystują metadane, które są sformalizowanym opisem sceny (położenie obiektów w kadrze, trajektoria ruchu, wielkość, kolor i rodzaj obiektów itp.) Aby wydobyć metadane, serwer musi zdekodować obraz z kamery IP, a następnie przeanalizować go, co wymaga znacznych zasobów obliczeniowych. Dlatego zastosowanie analizy wideo zwiększa zapotrzebowanie sprzętowe na serwery oraz ogólny koszt systemu monitoringu wizyjnego.

ACAP to otwarta platforma, która umożliwia zewnętrznym programistom tworzenie wbudowanych aplikacji dla kamer sieciowych Axis. AxxonSoft Onboard Tracker jest aplikacją, która generuje metadane na kamerach Axis i przekazuje je na serwer Axxon Next do analizy wideo. Przeniesienie zasobów obliczeniowych do kamery obniża wymagania stawiane serwerowi i koszty systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, AxxonSoft Onboard Tracker pracuje z surowym, nieskompresowanym strumieniem wideo, co pozwala na lepszą jakość detekcji.

ACAP jest obsługiwany przez szeroką gamę kamer Axis:

  • Przystępne cenowo kamery podstawowe
  • Profesjonalne kamery CCTV, w tym kamery zewnętrzne
  • Kamery PTZ
  • Kamery termowizyjne

Zmniejszenie kosztów magazynowania i zużycia pasma dzięki Zipstream

Axxon Next obsługuje technologię  Zipstream opracowaną przez Axis i zoptymalizowaną pod kątem bezpieczeństwa wideo. Zipstream jest wysoce efektywną implementacją standardu kompresji wideo H.264. W większości typowych scenariuszy monitoringu 24-godzinnego, technologia ta redukuje wymagania dotyczące szerokości pasma i przechowywania danych średnio o 50% lub więcej.

Technologia Axis Zipstream wykorzystuje pełen zestaw funkcji dynamicznych, które analizują i optymalizują strumień wideo z kamery sieciowej w czasie rzeczywistym. Obszary obrazu zawierające ważne szczegóły (twarze, tatuaże, tablice rejestracyjne itp.) są przechowywane w pełnej jakości i w wysokiej rozdzielczości. Nieistotne obszary, takie jak białe ściany, trawniki i roślinność, są filtrowane w celu optymalizacji wykorzystania przepustowości pasma i zasobów pamięci masowej.

Użytkownicy systemów monitoringu wizyjnego opartych na kamerach sieciowych Axxon Next VMS i Axis mogą korzystać ze wszystkich zalet tej technologii bez dodatkowych kosztów.

Zastosowanie

Wspólne rozwiązanie AxxonSoft i Axis redukuje koszty sprzętu serwerowego i systemów przechowywania danych oraz zmniejsza złożoność systemu monitoringu wizyjnego i całkowity koszt posiadania. Rezultat jest szczególnie zauważalny w dużych systemach z aktywnym wykorzystaniem analityki.