Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > Moduł Kompleksowego Monitoringu

Integrated Monitoring Module for security systems

Moduł Kompleksowego Monitoringu systemu bezpieczeństwa

System kompleksowego monitoringu to unikalne narzędzie scentralizowanej kontroli nad elementami systemu bezpieczeństwa. Pozwala on na kontrolowanie technicznego stanu sprzętu w czasie rzeczywistym, a także na otrzymywanie i zarządzanie alarmami w rozproszonych obiektach podlegających ochronie przez oprogramowanie Axxon Intellect.

Daje to możliwość zwiększenia szybkości reakcji na zdarzenia oraz rozwiązywania problemów. Wyspecjalizowany interfejs pozwala kontrolować nieograniczony co od wielkości systemu bezpieczeństwa, minimalizując ilość potrzebnych operatorów systemu. Moduł kompleksowego monitoringu spełnia następujące zadania:

Funkcje modułu:

Moduł przyjmuje, rejestruje i wizualizuje powiadomienia o stanie komponentów systemu bezpieczeństwa według następujących, kluczowych parametrów:

Dodatkowo, można zaprogramować dowolny zbiór zdarzeń, które będą rejestrowane i wizualizowane poprzez moduł. Tym sposobem, dla obiektów monitoringu można określić zbiór ważnych alarmów, informacje o których będą natychmiast wysyłane do operatora systemu.

Wbudowany system statystycznych i analitycznych raportów pozwala na otrzymywanie zarówno ogólnych jak i szczegółowych raportów odnośnie pracy rozproszonego systemu bezpieczeństwa tj.:

Interfejs modułu

Specjalnie opracowany interfejs Modułu Kompleksowego Monitoringu wyświetla ikony, które przedstawiają status kluczowych elementów systemu i alarmów. Każdy obiekt jest oznaczony elementem graficznym. W górnej części tego elementu umiejscowiona została nazwa obiektu, a w dolnej wyświetlana jest konfigurowalna ilość wskaźników alarmowych pogrupowanych według rodzaju źródła.

W przypadku zdarzenia alarmowego, a także w przypadku awarii jakiegokolwiek elementu systemu bądź, gdy monitorowane parametry przekroczą dopuszczalny zakres pracy, operator natychmiast zostanie o tym poinformowany. Jeśli jako reakcje na zdarzenie alarmowe operator ustawił wyświetlenie zapisu wideo bądź zbioru kadrów wideo, to automatycznie zostanie zwizualizowane powiadomienie. Klikając na ikonę, operator może otrzymać szczegółową informację o alarmie i zostawić komentarz. Czas potwierdzenia alarmu przez operatora jest zapisywany, dzięki czemu wydajność pracy operatora może być kontrolowana.


Moduł Kompleksowego Monitoringu systemu bezpieczeństwa


Interfejs pozwala także na przeglądanie wideo z monitorowanych obiektów, otrzymywanie różnorodnych typów raportów, wyszukiwanie wideo w lokalnych systemach nadzoru wideo i otrzymywanie z tych systemów fragmentów wideo lub pojedynczych kadrów. Warto zaznaczyć, że moduł ten może pracować nawet na kanałach o niskiej przepustowości, niepozwalających otrzymywać wideo z obiektów w trybie podglądu na żywo.

Korzyści Modułu Kompleksowego Monitoringu systemu bezpieczeństwa

Dodatkowe przydatne informacje