Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Поддръжка  > Training  > Програми за обучение

Програми по обучение на продуктите

Axxon Intellect Enterprise сертифицирана програма

Този семинар е предназначена предимно за специалисти от партньорски фирми, които са придобили демо пакет.
Цели на семинара:

Този семинар е първата стъпка към разбирането на системата и нейното по-нататъшно независимо проучване.


Axxon Next сертифицирана програма

Този семинар е предназначен за широк кръг от специалисти от партньорските компании, работещи със средни и големи по размер съоръжения.
Цели на семинара:

Този семинар ще ви помогне да придобиете основни умения и познания, необходими, за да работи с Axxon Next


Axxon Intellect Enterprise Вертикални модули сертифицирана програми (еднодневно обучение)

Тези семинари се състоят от:


JavaScript в Axxon Intellect Enterprise сертифицирана програма

Програма на семинара:


Обучение по продажби

Програма на семинара:

Additional useful information