Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Интегрирани Решения за Безопастност  > Модул за комплексе...

Integrated Monitoring Module for security systems

Модул за комплексен мониторинг на системата за безопастност

Интегрираната система за мониторинг - един уникален инструмент на централизиран контрол, способен да работи при ниски честотни канали. Системата позволява в реално време, контрол на техническото състояние на оборудването, както и да получава и обработва аларми, както и видео със защитата на разпределени обекти. Всичко това прави възможно подобрението на способността за откликване на аларми и отстраняване на проблеми много бързо. Специализирания системен интерфейс ви позволява да контролирате неограничен по мащаб комплекс, минимизирайки броя на работните места.

Интегриран модул за мониторинг изпълнява следните задачи:

Функция на модула

Модулът за комплексен мониторинг осъществява прием, регистрация и визуализация на съобщени за състоянието на компонентите на системата за безопастност по следващите ключови параметри:

В допълнение, можете да конфигурирате произволен набор от събития, които ще се записват и визуализират от модуля. По този начин, за мониторинг на обектите, можете да посочите набор от важни аларми, сигнали за които веднага ще получи мониторинг операторът.

Вградени статистически и аналитични доклади ви позволяват да получите разнообразие от общи и подробни доклади за функционирането на разпределената система за сигурност:

Интерфейс

Специално разработения интерфейс на модула за комплексен мониторинг показва охраняемите обекти във вид на блокове с пиктограми, демонстриращи състоянието на най-важните компоненти на системата за безопасност и съобщенията за тревога. За всеки обект съответства графичен елемент във вид на правоъгълник, в горната част на който е разположено наимено¬ванието на обекта, а под него – броя на индикаторите за тревога, които може да се настройват, разбити на групи спрямо типа на източниците.

В случай на събитие тревога, също така в случай на неизправност в работата на някой от еле-ментите на системата или преминаването на контролираните параметри извън зададените стой¬ности, оператора на мониторинга незабавно ще получи уведомление във вид на червена икон¬ка на пиктограмата. Ако за събитието тревога е било настроено пускане на видео запис или група видео кадри, то те ще бъдат визуализирани. Кликвайки на иконката, оператора може да получи детайлна информация относно събитието, след което да предприеме необходимите мери и да остави текстов коментар. Времето за приемане на тревогата се фиксира от системата, което позволява да се контролира качеството на работата на операторите.


Модул за комплексен мониторинг на системата за безопастност


Интерфейса позволява също да се преглежда видеото от охраняемите обекти, да се пра-вят различни видове отчети, да се прави търсене на видеозаписи в локалните системи за виде¬онаблюдение на обектите и да се изпраща запитване за видео фрагменти или за отделни видео кадри от тези системи. Следва да се отбележи, че модула за мониторинг може да работи дори с канали с малка пропускателна способност, не позволяващи да се приема видео от обектите в режим на живо.

Преимуществата, които осигурява модула за комплексен мониторинг на система за безопасност:

Additional useful information