Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Компанията  > News  > Излезна „Интеллект“ 4.11

Излезна „Интеллект“ 4.11

04/24/2020

Излезна „Интеллект“ 4.11

Компания AxxonSoft издаде версия 4.11 на интегрираната платформа за безопасност «Интеллект». В новата версия са добавени функции на невронно-мрежови видеоаналитики, интерфейс за управление на видеостена, автоматичен съпровод на обекти с обръщаща се камера, поддръжка на хардуерно декодиране Intel Quick Sync Video, сървъри за протоколи ONVIF и SIP. В новото издание са включени нови версии на модулите „Face-Интеллект“, „POS-Интеллект“, „Авто-Интеллект“ и подсистеми за уеб-отчети. Направени са множество други подобрения и доработки.

Видеоаналитика

Невронен-тракер

В основата на невронния-тракер лежи невронна мрежа, която разпознава обектите от определен вид, например хора или автомобили. Невронния-тракер ги съпровожда в процеса на движение, което позволява да се приложи към намерените обекти всичките детектори за анализ на картината — движение в зона, пресичане на линии, появяване/изчезване и др. Детекторите на основата на невронния-тракер могат да се използват в сложни сцени с голямо количество визуални смущения, където класическия тракер би давал множество фалшиви реакции.

Брояч на обекти

Към невронния-тракер може да се върже брояч, който периодично ще генерира съобщения за броя обекти фиксирани от невронния-тракер в избрана зона от кадъра. С един тракер могат едновременно да работят няколко брояча с различни настроени зони за детекция, честота на обновяване и др.

Невронен-филтър

Невронния-филтър работи съвместно с класическия тракер, позволявайки да се фиксират движещи се обекти и оставени предмети от определен вид и да игнорира всяко друго движение в кадъра. Резултата от работата на тракера с невронния-филтър могат да използват детектори за анализ на картината в реално време и да записват в базата данни информация за бързо търсене на обекти от зададен вид във видео архива.

За най-добро качество на работа на видеоаналитиката AxxonSoft обучава невронните мрежи, лежащи в основата на невронния-тракер и невронния-филтър, индивидуално за всеки проект с използването на видеоматериали, получени от мястото, където ще бъдат приложени.

Аналитика на поведението

Невронната мрежа анализира изображението и генерира данни за позите на хората присъстващи в кадъра. Тези данни се обработват от аналитични алгоритми, които детектират определени пози — клекнал човек, лежащ човек, позиция за стрелба, вдигнати ръце, появяване на човек в произволна поза. Аналитиката на поведението разпознава потенциално опасни ситуации по характерни пози, например:

 • човек, който е клекнал до банкомат — възможен опит за взлом;
 • позиция за стрелба, вдигнати ръце — въоръжен обир.

Доработки и оптимизация

 • Добавена е възможност за съхранение на шаблони на запитванията на интелектуално търсене в архива. Съхранения шаблон може да се използва за повторно търсене по същите критерии.
 • Обновени са алгоритмите на невронната мрежа за откриване на огън и пушек. Добавени са събития за край на тревога по тези детектори и възможност за избор на устройства за обработка — GPU или CPU.
 • Оптимизирано потребление на паметта от детекторите за кражба на каса на невронните мрежи (Sweethearting), който определя пренасянето на товар покрай скенера на баркода без сканиране.
 • Подобрена работа на детектора на спрени автомобили.

Видеонаблюдение

Добавена е функция Tag&Track Pro — автоматично съпровождане на обекти с обръщаща се камера по координати, получавани от тракера на стационарна камера. За да започне проследяването на движещия се обект е нужно да се кликне върху него с мишката и обръщащата се камера ще започне да съпровожда обекта докато съответния не излезе от полезрението на стационарната камера.

Реализирана е поддръжка на хардуерно декодиране на потоци H.264 с помощта на технология Intel Quick Sync Video. Декодирането се извършва от графичния процесор на Intel, което позволява значително да се намали натоварването на централния процесор на сървъра при използване на видеоаналитики и клиента при изобразяване на видеото.

Добавена е функция за скриване на избрани фрагменти от архива. Възможността за скриване на записи и преглед на скрития архив се определят от правата на потребителя. Също така е реализирано маскиране на лица при експортиране на архива. Това става автоматично с помощта на невронната мрежа, която намира лицата във видео записа. Тези функции са необходими за съответствие на законодателните директиви за защита на персоналните данни, такива като GDPR.

Добавена е възможност за експорт на видео от външни хранилища на данни, например архиви от IP-камери или видеорегистратори. Също така са добавени множество събития за наблюдение на действията на оператора.

Комуникационни протоколи

ONVIF-сървър

ONVIF-сървъра е предназначен за транслация на медиапотоци във външни системи. Той позволява ONVIF-клиентите да се свързват към система „Интеллект“ както и към ONVIF-съвместимо устройство. Поддържа се предаване на синхронно видео-/аудиопоток, формати H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG, многопоточност, достъп към видеоархива, мултикаст-транслация, авторизация, предаване на събития на устройства I/O и метаданни, предаване на събития във формат XML по спецификация на Минтранс.

SIP-сървър

SIP-сървъра осигурява свързване към „Интеллект“ на устройства за преговори, такива като IP-домофони и извикващи панели, отговаря за формирането и маршрутизирането на повикванията. Поддържат се аудио- и видео- обаждания, звука и изображението се записват и са достъпни за бъдещо преслушване и преглеждане.

Операторите на системите за безопасност могат да използват за преговори новия клиентски интерфейс „SIP-панел“. На всяко устройство и на SIP-панела се присвоява номер за извикване, на SIP-панелите се настройват адресните книги със списък на достъпните номера.

Други протоколи

Добавена е поддържка на отворения протокол за обмяна на AMQP съобщения, сега „Интеллект“ може да изпраща и приема RabbitMQ съобщения. Разработен е модул „HTTP Сървър“ за изпращане на събития във външна система по технологията HTTP polling.

Потребителски интерфейс

Мениджър на екрани

„Мениджър на екрани“ е нов интерфейс, предназначен за управление на видеостени. Той осигурява удобна работа с подредбата на мониторите за видеонаблюдение на зададени компютри. „Мениджър на екрани“ позволява:

 • създаване, редактиране, изтриване на подредби на екрани и назначаването им на избрани компютри;
 • отдалечено да се превключват подредби на екрани на други компютри.

Протокол на оператора

Протокола на оператора е напълно преработен. Списъка със събития сега се показва във вид на плочки, той може да се сортира по време и по приоритет. Събития, обработени от други оператори, се маркират със сив цвят, показва се наименованието на протокола на оператора, в който е изпълнена обработка. Добавена е възможност за ескалиране на събития по избран оператор.

Параметри за показване със събитие се настройват. За обекти, свързани с камера, може да се изведе кадър с тревога, архивен запис и да се увеличи кадъра с тревога в отделен прозорец. Ако свързаните камери са няколко, то кадрите се прелистват. За показване на видеозапис може да се избере монитор от видеонаблюдението или компонент ActiveX.

Всичките бутони и коментари са внесени на единен горен панел. Оператора може да избере едно или няколко събития и да работи с тях едновременно. Добавен е флаг „Установи показалец“, включващ автоматично създаване на показалец в архива при обработка на събития. В качеството на име на показалеца се използва коментара на оператора.

Добавена е функция за управление на инциденти. При избор на събитие се показва списък с действия, които оператора трябва да изпълни за неговата обработка. Оператора слага флагове и информацията за изпълнените действия се добавя в коментара с отбелязване на датата и часа. Освен това, оператора сега може да изведе инструкция по обработка на събития от всеки обект-източник.

Други нови интерфейси и доработки

В контекстното меню на обекта на картата е добавена опция за показване на зададения брой последни събития (максимум 99). За преглеждане на кадъра или архива на избраната камера (или камерата свързана с избран обект) сега може да се използва компонента ActiveX.

Главния панел за управление показва информация за системата: наименование и версия на продукта, наименование на инсталираните подсистеми и техните версии, списък на всичките достъпни използвани обекти в системата и техния брой, срок на действие на лицензията.

Добавен е нов интерфейс „Графики“ за показване на динамиката на показателите на аналоговите датчици и интерфейс за показване на статистическа информация за състоянието на обектите във вид на таблица или графика.

Правата на потребителите

 • Добавена е поддръжка на службата Active Directory, позволяваща да се синхронизират потребителите и групите в „Интеллект“ със съответни обекти в Active Directory.
 • При създаване на нови права на потребител може да се импортират настройки на съществуващи права. Ако се изберат няколко права ще бъде създадена тяхна комбинация.
 • Добавена е настройка за автоматично завършване на сеанса при бездействие на оператора.
 • Добавена е възможност за ограничение на списъка с действия на оператора с обектите в интерфейсите на монитора за видеонаблюдение и картата.
 • Добавена е възможност за забрана на експортиране на кадъра/клипа и печатане на кадъра от монитора за видеонаблюдение.

Авто-Интеллект 5.5

Разработен е модул за определение на вида на МПС с помощта на невронни мрежи. Той разпознава леки коли, микробуси, автобуси, камиони и мотори.

Интегриран е модул за разпознаване на номера на контейнери на IntLab.

Обновен е модула за разпознаване на автомобилни номера на IntelliVision. Добавена е поддръжка на нови държави и възможност за работа с GPU, подобрено е качеството на разпознаване. Освен това, базовия виртуален възел е заменен на виртуален възел на IntelliVision.

SDK разпознаване на номера на превозни средства на „АвтоУраган“ е обновен до версия 3.7. Добавена е поддръжка на нови държави и шаблони, повишена е стабилността на работата.

За пазара на СНГ (руска локализация) модула за разпознаване на номерата на автомобили на VIT е преименуван в Seenaptec. Версията на SDK е обновена до 2.7.2. Добавена е поддръжка на нови държави и шаблони, повишено е качеството на разпознаване и стабилността на работата, в интерфейса са изнесени фини настройки на модула.

Face-Интеллект 7.3

Интегрирани са нови модули за разпознаване на лица YITU и „ЦРТ“. Модула за разпознаване на лица на VisionLabs е обновен до версия 3.6.3.

Към съществуващите възможности за разпознаване на пола и възрастта в модула Tevian е добавено разпознаване на емоции, раса и атрибути по лицето — очила, мустаци и брада, цвят на косата, шапки и др. Сега е възможно да се определи скриване на лицето (маска) и подмяна на лицето с изображение (liveness-детектиране).

Атрибутите може да се използват като филтри при търсене на лица, например, за да се намерят всичките мъже в очила и/или с брада. Разпознаването на емоции позволява да се оцени качеството на работа на персонала и удовлетвореността на клиентите на банки, търговски обекти, заведения и т. н.

В раздела за търсене на лица са добавени филтри по имена, отдел и процент на прилика, готови варианти на периоди на търсене и възможност за съхранение на въведените параметри (филтрите на търсенето). Търсене с избран филтър сега може да се стартира с двойно кликане на мишката върху снимката в протокола на забелязани/разпознати лица.

Също така са реализирани:

 • Показване на трите имена на човека, лицето което е разпознато на живото видео под рамката на забелязване;
 • Проверка на наличие в базата данни на всичките лица съдържащи се в папката със снимки;
 • Настройка на областта за откриване на детектора на лица;
 • Репликация на базата с лица между сървърите, позволяваща да се добавя лице във всички избрани бази при неговото добавяне в една от базите данни.

POS-Интеллект 5.4

Интегрирани са 5 модела каси и терминали, 2 модели автомобилни везни, везни-принтер и система за инспекция и контрол (СИК) „ОКО“ Sphinx, поддържа се свързване на 5 ръчни детектора на метал или метал/радиация във всяко съчетание.

Интеграцията на СИК позволява да се получават данни от свързаните прибори, да се записват в базата данни на „POS-Интеллект“, да се показват като титри върху картината на камерата в точката на инспекция и да се осъществява спрямо тях текстово търсене на видеозаписи. Интегрираното решение дава възможност да се контролира оборудването и действията на персонала, увеличавайки ефективността и надеждността на инспекцията.

Също така в „POS-Интеллект“ са доработени съществуващите интеграции и е добавена възможност за търсене по титри с замяна на букви и цифри със символа „*“.

Intellect Web Report System 3.4

В подсистемата на уеб-отчетите са реализирани нови и са доработени съществуващи отчети, разширена е функционалността на системата.

Нови POS отчети

 • Отчет по детектора за кражби на касата („Суитхартинг“) позволява в режим на реално време да се преглеждат събития фиксирани от дадения детектор.
 • Отчет по брой отменени стоки съдържа данни филтрирани по избрани касови оператори и по наименование на товара за посочен период.
 • Отчета по сумата на отменените товари се построява по аналогия с предходния отчет и показва общата стойност на отменените стоки.

Нови отчети за Отчет на Работното Време

 • Крайния отчет съдържа сведения за общия брой служители в избрани отдели и броя на служителите в тези отдели присъстващи в зададен регион в момента на създаването на отчета или в посочен ден и време.
 • Отчета по броя хора показва данни за броя служители в избрани отдели присъстващи в зададен регион в течение на всеки ден от посочения период.

Други нови отчети

 • Отчет по пресмятане на посетители позволява да се получават данни за броя на влезлите и/или излезлите посетители за определен период във вид на графика или таблица.
 • Графичен отчет по събития показва броя на избрани събития за зададени обекти за посочен период. Експортирания отчет включва и графика, и таблица.
 • Отчет за издадени пропуски съдържа сведения за времето на издаване на пропуските на избрани служители или на служителите в избрани отдели, както вида и периода на действие на пропуските.
 • В отчета по разпознаване на ЖП номера се показва номера, видеокадъра и резултата от проверката на номера.

Ресурсите на „Интеллект“ 4.11, документация и забележки към релиза с пълен списък на промените е достъпен в раздела на свалянията.


Additional useful information