Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
У дома  > Компанията

Пресцентър

Axxon изгражда своя бизнес и партньорства в бързо развиващата се индустрия на интелигентно интегрирани системи за видео наблюдение. Моля, вижте следващите страници за повече информация за най-новите постижения и успехи на нашата компания:

Пресата и други медии могат да се свържат с нас за по-пълна информация на press@axxonsoft.com

Additional useful information