experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next

Kompresor Vremena

Još jedna velika pogodnost za korisnike je Kompresor Vremena. To omogućava korisniku da odred vremenski opseg video zapisa i da dobije kratak video snimak svih pokretnih objekata u sceni. Objekti i događaji snimljeni u različitom vremenskom periodu su istovremeno prikazani u sažetom "video sinopsisu". Kada primetite objekat od interesa, jednim klikom možete pokrenuti reprodukciju odgovarajuceg video fragmenta.

Ukupan broj objekata koje će Kompresor Vremena prikazati definiše korisnik. Ugrađene opcije prikazivanja minimizira preklapanje objekata.

Kompresor Vremena je posebno pogodan za pregled velikih arhiva koje sadrže relativno mali broj aktivnih objekata. Umesto da satima pretražuje arhivu, operater može pronaći potrebne video fragmente za svega nekoliko minuta.

 Šta je još Axxon Next?

Additional useful information