experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next  > User Interface

Fleksibilni rasporedi ekrana

Monitori i kamere mogu imati različite proporcije - 4:3, 5:4, 16:9, i druge. Kao rezultat toga, slike sa kamera mogu biti neravnomerno prikazane na ekranu, sa velikim praznim poljima. U cilju optimizacije prikaza slika sa kamera na ekranu, Axxon Next može da kreira prilagođene rasporede. U zavisnosti od proporcija kamere i ekrana monitora, optimalna mreža slika sa kamera može biti postavljena na ekranu i ove mreže mogu da imaju kompleksnu konfiguraciju. U prilagođenim rasporedima svaka kamera ima fiksnu pozciju na ekranu. Ovi rasporedi se mogu sačuvait i listati.

Postoji još jedan zgodan način za kretanje kroz sve kamere, pri čemu kamere zadržavaju svoje pozicije na ekranu. To se može postići pomoću sistema predefinisanh rasporeda - 2x2 kamere, 3x3 kamere, 4x4, itd. U ovom režimu slike sa kamera su prikazane u skladu sa izabranim rasporedom. Dok listate kamere njihova pozicija se ne menja već samo kamere unutar rasporeda (na primer, dok listate kamere u režimu 2x2 kamere, prve 4 kamere će biti prikazane, zatim sledeće 4 kamere itd.).

Šta je još Axxon Next?

Additional useful information