experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next

Interaktivna 3D Mapa

Interactivna 3D Mapa je Axxon-ov sostemski modul koji prikazuje položaj CCTV kamera na određenoj lokaciji.

Kamere u aktuelnom rasporedu su označene bojam po trenutnom statusu. Možete prikazati/sakriti ime kamere i njihovo vidno polje, kao i rotacijska podešavanja mape (naginjanje).

Sa Interaktivnom 3D Mapom, možete lako postaviti svaku kameru i videti tačnu lokaciju događaja od interesa.

 Šta je još Axxon Next?

Additional useful information