ВЕБИНАР Резервишите ливе демо Закажите то
experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next  > IP cameras

Podrška detektora ugrađenih u IP kamere

Mnoge moderne IP kamere imaju ugrađene video detektore koji se aktiviraju usled određenih događaja – pokret, prelazak linije, ulazak u zonu itd. Axxon Next podrzava ove funkcije kamera, koje omogućavaju prijem događaja koji su aktivirali detektor i da na osnovu toga izvrši neku radnju, na primer, da započne snimanje pri pokretu.

Axxon Next: Open Platform IP Video Management Software. Support for onboard video camera analytics.Podrška detektora ugrađenih u IP kamere nudi nekoliko prednost nad video detektorima sa video servera. Prvo, eliminiše dodatno opterećenje procesora video servera, jer nema poterebe da se koriste resursi za dekompresiju video toka. Zahvaljujući tome više video kamera može biti priključeno na jedan video server. Osim toga, video detektori ugrađeni u kamere rade sa video tokovima koji nisu bili kompresovani i kasnije dekompresovani. Dakle u poređenju sa softverskim video detektorima na serveru, ugrađeni video detektori rade sa video slikom većeg kvaliteta, što omogućava nihov stabilniji rad u teškim uslovima, na primer, u uslovima loše vidljivosti.

Šta je još Axxon Next?

Additional useful information