experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next  > IP cameras

Instaliranje i konfigursanje IP kamera

Axxon Next automatski indetifikuje svu IP-video opremu povezanu na lokalnu mrežu. Dakle, za konfigurisanje sistema, operater ne mora da zna IP adrese svih kamera - sistem će ih pronaći, prepoznati modele, i prikazaće sve dodatne mogućnosti ovih kamera, kao što su dostupnost mikrofona, ugrađene zvučnike, ulaze za senzore itd. Operater će samo morati da podesi namenu svake kamere i njene napredne funkcije.

Axxon Next obezbeđuje podršku za IP kamere preko Driver's Pack-a koji je razvijen od strane AxxonSoft-a i redovno se ažurira. Najnovije verzije Driver's Pack-a su dostupne za besplatno preuzimanje i mogu biti instalirani, a da se pritom ne zaustavi rad sistema. Dakle, Driver's Pack omogućava podršku za nove IP uređaje, bez čekanja nove verzije Axxon Next-a I bez reinstalacije sistema.

Šta je još Axxon Next?

Additional useful information