experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next  > Video and Audio Detectors

Video i Audio Detektori

Axxon Next sadrži snažan sistem za analizu video snimaka. Ona obuhvata sledeće video detektore:

Pored video detektora, Axxon Next ima i dva audio detektora:

Moćni alati za analizu dolazećih video i audi podataka dozvoljavaju da Axxon Next prepozna razne situacije definisane od strane korisnika. Sledeće akcije mogu biti izabrane kao odgovor na aktiviranje detektora ili senzora koji su povezani sa kamerama:

Pravilno konfigurisan sistem zahteva minimalne intervencije u svom radu, prilikom snimanja svih važnih događaja u video arhivu i usmeravanja pažnje operatera na alarmne događaje (npr. prebacivanje na režim obrade alarma je rezultat nekog događaja). Proces automatizacije Axxon Next sistema pomaže operateru, smanjuje umor i pomaže mu da ne propusti bilo koji važan događaj.


Režim vizualnog konfigurisanja video detektora

Axxon Next video detektori se konfigurišu vizuelno. Nakon postavljanja oblasti, linija i drugih parametara detektora u sceni i klikom na Primeni korisnik će odmah videti u dolazećem video strimu kako detektor radi – svaki događaj koji aktivira detektor će biti prikazan u realnom vemenu na posebnom delu ekrana.

To će omogućiti dodatna podešavanja ukoliko je potrebno, kako bi se postiglo da detektori rade baš onako kako korisnik zeli.

 Šta je još Axxon Next?

Additional useful information