experience the next
 
Home  > Products  > Axxon Next  > Archive of Video Recordings

Fleksibilno upravljanje video arhivama

Axxon Next pruža nove mogućnosti za upravljanje arhiviranjem video snimaka. Korisnik može da kreira potreban broj video fajlova (arhiva) različitih veličina na disku. Za svaku kameru, se može odrediti jedna ili više arhiva za zapisivanje video snimaka. Snimanje uzrokovano različitim događajima (aktiviranjem video detektora, senzora, itd) mogu se sa različitim podešavanjima zapisivati u arhivu. Na primer, ukoliko se vrši neprekidno snimanje sa malim brojem frejmova u sekundi za to se može odrediti jedna arhiva, a druga arhiva se može podesiti da se u nju zapisuju samo alarmni događaji sa većim brojem frejmova u sekundi. Snimanje u svakoj arhivi vrši se po principu KRUŽENJA: najnoviji podaci se upisuju na mestu najstarijih. Upravljanje arhivom vam omogućava da, na primer, kreirate zasebnu arhivu za alarmne događaje sa produženim vremenom čuvanja, u kom će alarmni događaji bit zamenjeni samo drugim događajima koji su slične važnosti, a ne nekim svakodnevim snimcima koji ne sadrže korisne informacije.

Prilikom kreiranja arhive, korisnik određuje njenu veličinu. To omogućava optimalnu raspodelu prostora na disku kao i kreiranje potrebnog broja arhiva sa odgovarajucim vremenom čuvanja različitih vrsta zapisa.

 ta je još Axxon Next?

Additional useful information