Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > POS Integration  > Video nadzor

Video nadzor

POS Intellect predstavlja softversko rešenje koje omogućava postavljanje sistema za video nadzor sa neograničenim brojem kamera, servera, nadzornih operatera i administrativnih radnih stanica. Radne stanice je nemoguće montirati i na video servere i na posebne računare koji mogu da se povežu sa video serverima bilo u lokalnoj mreži ili sa udaljenih lokacija putem interneta. Sposobnost udaljenog nadzora i administracije omogućava postavljanje integrisanog centra za nadzor koji je u mogućnosti da obrađuje podatke sa lokaliteta koji su naširoko raštrkani, poput svih radnji koje pripadaju nekom prodajnom lancu.

POS Intellect - video nadzor


Podrška za analogne i IP kamere

POS Intellect podržava i analogne kamere (preko kartica za video digitalizaciju, uključujući i kartice sa hardverskom podrškom za digitalizaciju) i IP kamere i servere. Uzimajući u obzir sve tipove uređaja podržano je preko 1000 različitih modela raznih proizvođača. Lista podržanih uređaja se stalno proširuje i svakog meseca sa novom verzijom broj podržanih IP uređaja naraste za oko 60 novih modela. Ovo čini sistem vrlo isplativim jer je moguća ušteda kroz namensku preraspodelu investicija utoliko što skupe visokorezolucijske IP kamere mogu biti upotrebljene samo na mestima gde su zaista potrebne kao što su kase.

Podrška industrijskih standarda

POS Intellect podržava ustanovljene industrijske standarde tj., ONVIF univerzalni protokol za umrežavanje uređaja za video nadzor (u toku je usvajanje podrške za PSIA) kao i najrasprostranjenije algoritme za video kompresiju poput MJPEG, MPEG-4 i H.264.

Video analitika

Radi automatizacije sistema za video nadzor u obezbeđivanja uslova za rad sistem operatera, POS Intellect pruža širok opseg video analitičkih mogućnosti. Više od deset raznovrsnih alatki za video detekciju omogućava uspostavljanje sistema za video nadzor kod koga se vanredne situacije automatski prepoznaju a neovlašćen pristup kamerama i prekidi u radu se automatski registruju. Prepoznaju se i pokušaji da se manipuliše kamerama ali i faktori koji onemogućavaju kameru da beleži precizno događaje.

Mogućnost pametne analize video arhive, Forensic Search (Forenzička pretraga), je u stanju da brzo locira video snimke koji zadovoljavaju određene kriterijume pretrage snimljenih objekata (prelazak linije, pokret u zoni, prelazak iz jedne zone u drugu) što obradi arhivskog materijala daje jednu potpuno novu kvalitativnu dimenziju.

Pored toga, POS Intellect podržava i analitičke funkcije samih kamera i u stanju je da ih koristi kroz specijalizovane analitičke alate.


Nadzor poslovanja kasa

Integracija

Specifikacije

Additional useful information