Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > POS Integration  > Nadzor poslovanja kasa

Nadzor poslovanja kasa

POS Intellectova sposobnost nadzora poslovanja kasa se zasniva na sinhronizaciji podataka koje obrađuje kasa sa video snimcima kase na kojoj se vrši obračun.

Nadzor poslovanja kasa

Zahvaljujući tome, pregledom takve žive slike ili snimka operateru daje uvid u sliku procesa plaćanja propraćenu titlovima. Titlovi prikazuju obračun kase koji se odvija u realnom vremenu ali i događaje koji se ne beleže na računu kao što su otvaranje fioke ili manuelni unos koda proizvoda. Ovo operateru daje celovit uvid u događaje koji se odvijaju na kasi i pomaže pri utvrđivanju uobičajenih prevara, uključujući:

Primeri otkrivenih prevara

Karakteristike POS modula

Pretraga po titlovima. POS Intellect ima mogućnost da pretražuje arhivu video zapisa po tekstu koji se beleži u titlovima. Ovo daje mogućnost da se lako lociraju određeni računi ili transakcije u određenom vremenskom periodu i video zapisi koji im odgovaraju. Bilo koji deo teksta može da bude osnov za pretragu uključujući ime proizvoda, reč ‘popust’, jedinstveni broj operatera kase, zbir računa itd.

Pretraga po titlovima


Usporeni pregled i pregled kadar-po-kadar. Pri analizi video zapisa operater može da upravlja brzinom pregleda sve do pojedinačnih kadrova zapisa radi lakšeg utvrđivanja procesa očitavanja i beleženja proizvoda.

Parametri pretrage i formiranje izveštaja. Pretraga računa može da se obavlja bilo po unapred ponuđenim modelima pretrage ili po kriterijumima koje određuje korisnik. Rezultati pretrage daju spisak računa. Korisnik potom može da pregleda video zapis za svaki od pronađenih računa ili da snimi ili odštampa svaki od pronađenih računa sa slikama koje odgovaraju pojedinačnim transakcijama. Sistem nudi sledeće unapred ponuđene modele pretrage po:

Karakteristike POS modula


Obeležavanje redova. Moguće je sistem podesiti tako da se operateru kase blagovremeno skrene pažnja na pojavu određenih artikala u toku beleženja artikala obeležavanjem reda koji se pojavljuje u toku pregleda na osnovu sadržaja teksta. Ovo je moguće podesiti kako za naziv artikla tako i za neku ključnu reč poput ‘poništeno’. Korišćenje ove funkcije je moguće i u realnom vremenu.

Konfiguracija sistema za automatski odziv. POS Intellect vam daje mogućnost da formirate i različite scenarije odziva sistema na određene događaje. Obaveštenje koje iskoči na ekranu u toku rada je primer takvog programiranog odziva. Ova funkcija omogućava unos opisa nekih potencijalno opasnih događaja u sistem i definisanje odziva sistema na date događaje tokom nekog perioda. Ovo pruža mogućnost blagovremenog odziva na događaje maksimizujući efikasnost nadzora u realnom vremenu u bezbednosne svrhe.


Video nadzor

Integracija

Specifikacije

Additional useful information