Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > POS Integration

POS Intellect — video surveillance, cash register and customer checkout supervision

POS Intellect – video nadzor, kontrola kase i pregled naplatnog procesa

Axxon POS Intellect modul vam stavlja na raspolaganje alat pomoću koga ćete biti u stanju da se efikasno borite i sprečite pojave prevare, krađe i drugih nepravilnosti u radu prodajnog odeljenja. Inteligentni video nadzor i tesna integracija sa sistemima kojim raspolažete ostvaruje potpunu kontrolu transakcija i aktivnosti od prijema robe do prodajnih i naplatnih mesta.

POS Intellect dovodi moćnu funkcionalnost AxxonSoftovog softvera za video nadzor do svake kase i automatski beleži sve događaje i obračune u video arhivi. Sistem sinhronizuje sliku sa naplatnog mesta sa tekstom na računu koji se otkucava na taj način vršeći direktan nadzor razmene novca i dobara. Sistem na taj način obezbeđuje da kasir operateri unose odgovarajuće vrednosti za artikle i vraćaju odgovarajući kusur smanjujući time mogućnost za ostvarenje prevare i omogućujući čvršću kontrolu nad poslovanjem zaposlenih i ponašanju kupaca.

Axxon POS Intellect modul vam daje do sada ne viđen pristup i kontrolu nad maloprodajnim procesom. Trenutni pregled i štampa bilo kog trenutka, istovremeni pregled više prodajnih tačaka (POS) i terminala i mogućnost programiranja namenskih izveštaja na osnovu sistemskih događaja. Odredite parametre koji vam odgovaraju i sistem automatski slaže i pretražuje snimke prema zahtevu – po datumu/vremenu, broju terminala, grupi artikala, prodavcu, ceni artikla ili nekom drugom kriterijumu. Pored toga, sistem beleži statistike prodaje – moćna alatka za analizu poslovanja.

POS Intellect integriše video nadzor maloprodaje sa nadzorom naplatnih punktova. Ovakav sistem nudi:

Additional useful information