Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > Modul za prepoznavanje lica  > Modul za pretragu lica

Modul za pretragu lica

Pomoću ovog modula je moguće akumulirati bazu svih lica koja su se pojavila u vidnom polju kamera a zatim izvršiti pretragu baze za sličnim licima. Sistem za izveštaje raspolaže interfejsom za pristup ovom modulu i daje mogućnost da se izvrši sabiranje svih podataka sa svih servera na kojem je modul instaliran.

Modul za pretragu lica omogućava da se slična lica brzo pronađu u arhivi i da se prikupi statistika pojavljivanja u kadrovima određenih kamera.

Način na koji modul funkcioniše

Za svako lice koje se pojavi u vidnom polju kamere se izračunaju vektorski biometrički podaci koji se uz zabeleženi snimak pohranjuju u arhivu. Na taj način se formira baza svih lica koje su se ikada pojavila u vidnom polju kamere.

Za pretragu sličnih lica u bazi potrebno je da izaberete jedan kadar iz video arhive u kojem je detektovano lice, priložite link (URL) na digitalnu sliku lica ili da učitate digitalnu sliku za pretragu u sistem. Modul nakon toga uradi pretragu za svim sličnim licima u formiranoj bazi izvrši klasifikaciju po stepenu podudarnosti. Moguće je postaviti donju granicu za pretragu; fotografije ispod donje granice podudarnosti neće biti prikazane.

U slučaju velike arhive, prvi rezultati se prikazuju trenutno i tako dobijene rezultate možete da odmah da koristite dok je pretraga još uvek u toku. Za svako pronađeno lice moguće je pogledati i pripadajuće video zapise. U štampanoj formi izveštaja će se fotografija lica za pretragu nalaziti uporedo sa pronađenim sličnim licima.

Rezultati svake pretrage se čuvaju u sistemu radi lakše dostupnosti bez potrebe da se pretraga obavi iznova. Nakon izvršene pretrage moguće je jedno od ponuđenih lica izabrati za polaznu tačku dalje pretrage i pri tom radi ubrzanja pretrage smanjiti granični donji prag podudarnosti radi ubrzanja pretrage.

Za kreiranje vektorskih biometričkih opisa se koriste Cognitec 5.0, Cognitec 8.0 i Verilook biblioteke.

Modul za pretragu lice pruža mogućnost pristupa preko sopstvenog namenskog servera putem HTTP protokola; ovo uveliko pojednostavljuje integraciju sa bilo kojim postojećim softverskim sistemom i čini ovo rešenje nezavisno od softverske platforme.

Additional useful information