Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > Modul za prepoznavanje lica

Facial Recognition and Face Search with Axxon Intellect Enterprise

Face Intellect – prepoznavanje i pretraga sličnih fizionomija

Axxon Intellectov integrisani modul za prepoznavanje lica (Face Recognition) će operatera obavestiti o pojavi ljudskog lica u video kadru. Sistem automatski prepoznaje i beleži sliku osobe i poredi sa drugim licima u arhivi radi pozitivne identifikacije osoba. Modul za prepoznavanje možete iskoristiti za formiranje baze zaposlenih: kamera postavljena na ulazu može da zabeleži sve osobe koje prođu kroz kontrolnu kapiju i snimi zapis u bazu.


Modul za prepoznavanje lica


Modul za prepoznavanje lica

Modul za prepoznavanje lica se koristi za automatsko prepoznavanje osoba na osnovu video zapisa. Modul prepoznaje lica snimljena video kamerom poredeći osobenosti lica sa digitalnim šablonima pohranjenim u namenskoj bazi. Ovaj modul se, primera radi, može upotrebiti u kombinaciji sa sistemom za kontrolu pristupa.

Modul za pretragu lica

Modul za pretragu lica formira bazu svih lica koju je kamera zabeležila i daje vam mogućnost da vršite pretragu video materijala u cilju pronalaženja sličnih fizionomija. Uz pomoć ovog modula je proces pretrage baze za pojavom određene osobe u snimku i učestalosti pojave osobe na snimku jako ubrzan i omogućava utvrđivanje statističkih parametara pojave određene osobe na zapisu kamera.

Primena

Face Intellect modul je pravljen za primenu na javnim lokacijama, aerodromima, stadionima, graničnim prelazima, zatvorima, infrastrukturnim objektima od značaja i vojnim objektima.

Svucite Face Intellect brošuru (.pdf)
Additional useful information