Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > Kontrola pristupa i požarnog alarma

Kontrola pristupa i modul požarnog alarma

Jednostavan i intuitivan, Axxon Intellect Enterpriseov modul za kontrolu pristupa je ključna komponenta naše platforme. Ovakvo okruženje vam pruža dosta informacija o lokaciji – status vrata i prolaza, broj posetilaca, moguću vanrednu situaciju i slično – a sve to prikazano na jednom ekranu.

Access Control, Fire and Intrusion Alarm Module

Moduli za kontrolu pristupa i požarnog alarma omogućavaju povezivanje ovih sistema različitih proizvođača sa Axxon Intellect Enterprise platformom za kontrolu bezbednosti i razmenu informacija između ovih sistema i Axxon Intellecta. Na taj način moguće je primati informacije o statusu uređaja kontrole pristupa i požarnog alarma i kontrolisati ih pomoću standardnih komandi Axxon Intellect Enterprisea, što vam omogućava da rešite najrazličitije zahteve iz oblasti kontrole pristupa, protivpožarnih i bezbednosnih alarma.

Funkcije modula kontrole pristupa i požarnog alarma

Servis za režime pristupa

Ovaj dodatni deo programa Axxon Intellect Enterprise nudi funkcionalno prošireno radno okruženje za rad na pristupnim tačkama i po odeljenjima za kontrolu pristupa. Ovaj modul pruža sve neophodne funkcije:

Poboljšana funkcionalnost se može postići dodatnim modulima:

Modul identifikacije fotografija

Kada podsistem kontrole pristupa očita korisnikovu pristupnu karticu, modul prikazuje fotografiju vlasnika i njegove podatke na monitoru. Nakon upoređivanja fotografije i slike osobe sa kamere, operater odlučuje da li će odobriti pristup. Modul omogućava korisniku da odabere koji će podaci biti prikazani ( na primer ime, datum i vreme, broj kartice, odeljenje, radno mesto, itd.) i podešava relativnu poziciju ovih polja i fotografija na ekranu koristeći vizuelni editor. Operater može da pregleda listu svih vlasnika kartica koji su prošli i da dobije podatke da li im je odobren pristup.

Modul vremena i prisustva

Modul vremena i prisustva omogućava Vam da vršite nadzor efikasnosti ljudskih resursa tako što ćete automatski beležiti dolazak i odlazak radnika i meriti vreme koje provode na različitim lokacijama; pribavljanje izveštaja o radnom vremenu zaposlenih; štampanje izveštaja ili njihovo čuvanje u doc, xls, txt, bmp, jpeg, tiff ili gif formatu.

Axxon Intellect Enterprise je kompatibilan sa najrazličitijim uređajima za kontrolu pristupa, uključujući:

Modul požarnog alarma

Dodatak modula požarnog alarma Axxon Intellect Enterprise platformi omogućava Vam da pridružite informacije sa postojećih bezbednosnih panela, detektora i senzora i da programirate odgovarajuću reakciju sistema. Ovaj modul kontroliše izvršne uređaje i može da kombinuje različite protiv požarne uređaje u grupe. On takođe daje prikaz područja koje kontroliše, tako da lako možete uočiti poziciju svih protiv požarnih uređaja.

Axxon Intellect Enterprise podržava sledeću protiv požarnu opremu:

Additional useful information