Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja

Integrisana bezbednosna rešenja prilagođena vašoj organizaciji

Axxon Intellect Enterprise vam nudi distribuirani, nadogradiv i pouzdan bezbednosni sistem koji se lako integriše sa softverom i hardverom drugih proizvođača. Štaviše nudimo i horizontalna i vertikalna rešenja koja su prilagođena specifičnim zahtevima vaše industrije.

POS Intellect – bezbednosni softverski paket za maloprodaju

POS Intellect – softverski modul pruža vrlo efikasan pristup u rešavanju pojava prevare, krađe i sličnih problema u maloprodaji. Nudi inteligentan video nadzor i tesnu integraciju sa sistemima kojim raspolažete kako bi se ostvarila potpuna kontrola transakcija i aktivnosti od prijema robe do prodajnih i naplatnih mesta. Sistem vrši sinhronizaciju video snimka naplatnog mesta i teksta svakog računa i time omogućava direktnu kontrolu procesa razmene novca i dobara. Axxon POS modul vam daje do sada ne viđenu kontrolu nad celim maloprodajnim procesom i beleži statističke pokazatelje u prodaji što ga čini moćnom alatkom za analizu poslovanja.

Auto Intellect – sveobuhvatan sistem za upravljanje saobraćajem

Softverski modul za prepoznavanje tablica i statističku analizu saobraćaja. Auto Intellect prepoznaje i beleži saobraćajne tablice, beleži sliku vozila i tablice i upisuje datum, vreme i pravac kretanja vozila. Automatski broji i prepoznaje različite tipove vozila i utvrđuje postojanje saobraćajnih prekršaja.

Face Intellect – inteligentno rešenje za prepoznavanje

Modul za prepoznavanje lica automatski detektuje i snima sliku osobe, poredeći sa bazom postojećih lica radi pozitivne identifikacije. Face Intellect softver je pravljen za primenu na lokacijama kao što su javna mesta, aerodromi, stadioni, granični prelazi, zatvori, lokacije kritične infrastrukture i vojne instalacije.

Modul za kontrolu pristupa, provalu i požarnu bezbednost

Jednostavan i intuitivan, deo Axxon Intellect Enterprise sistema pod nazivom modul za kontrolu pristupa, provalu i požarnu bezbednost vam daje sveobuhvatni pregled lokacije – stanje vrata i prolaza, broj osoba na lokaciji, postojanje moguće opasnosti itd. – sveobuhvatno na jednom ekranu.

Additional useful information