Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Corporate Info  > News  > AxxonSoft predsavlja 4.9.3 verziju ...

AxxonSoft predsavlja 4.9.3 verziju Axxon Intellect PSIM

16/10/2014

AxxonSoft predsavlja 4.9.3 verziju Axxon Intellect PSIM

Axxonsoft je predstavio novu verziju 4.9.3 Axxon Intellect PSIM software platrform. U novoj verziji, programeri su koncentrisali na fino podešavnje postojeće funkcionalnosti, kao i nastavak da se ojača stabilnost Intellcta baziranih sigurnosnih sistema. Pored toga, su dodati nove funkcije, uključujući integracije novog hardvera i sistema za administratorskih alata.

Novo u Axxon Intellect 4.9.3:

  • Integracija novog hardvera: Driver Pack 3.2.27 omogućava konektovanje više IP uređaja i ne treba ceo sistem ponovo instalirati samo Driver Pack. Dodatna je 93 vrsta nova IP kamera.
  • Proboljšanje protokola Operatora: Operator Protokol interfejs objekat je redizajneran. "The Current Events" tab sada može da se automatski aktivira svaki put kad se pojavi novi događaj. Događaji se mogu kreirati za sve objekte sistema.
  • Proboljšanje administratorskih alata: Informacioni system alat stvara support. 7z je paket brži nego u prethodnim verzijama.
  • Mrežni storage mogućnosti: Axxon Intellect performansa je kada snimate na mrežni storge je znčajno bolja.
  • PTZ kontroleri i PTZ kamere sa istim protokolom (Pelco-D, Pelco-P) sada se može koristiti lokalno i u distribuinarim konfiguraciama.

These changes and refinements improve operation of security systems running on Axxon Intellect 4.9.3.

Ove promene i poboljšanja poboljšaju rad sigurnosnim sistemima koje rade na Axxon Intellect 4.9.3. Download page.


Additional useful information