WEBINAR Book a live demo Schedule it
 
Home  > Products  > Axxon Next Video Management Software

Idő tцmцrнtйs

Az idő tцmцrнtйs megengedi a felhasznбlуnak, hogy videуfelvйtelnek beбllнtson egy időtartomбnyt йs bevigye a helyszinre, megkapja az egйsz videу egy rцvid klipjйt, ahol a tбrgyak mozognak a helyszнnen. Tбrgyakat йs esemйnyeket, amiket kьlцnbцző időben vettek fel, bemutatja egyidőben egy sűrнtett „videуцsszefoglalбsban”. Mikor meglбtod az йrdekelt tбrgyat, kattintasz a megfelelő videуrйszlet lejбtszбsбra.

Az цsszes megjelenнtett objektum időtцmцrнtйse meg van hatбrozva a felhasznбlу бltal. A beйpнtett kijelzőopciу minimalizбlja a tбrgyбtfedйst.Idő tцmцrнtő kьlцnцsen kйnyelmes, mert olyan nagy archнvumot nйz meg, amit viszonylag kis szбmъ aktнv tбrgy jellemez. Ahelyett, hogy уrбkat tцlt a felvйtelek бtnйzйsйvel, az ьzemeltető megtalбlja a szьksйges rйszt nйhбny perc alatt.

 Miйrt mбs az Axxon Next VMS?