Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Book a demo
Open modal
 
Home  > Products  > Axxon Next Video Management Software  > User Interface

Riasztбs feldolgozбsa

Az interaktнv riasztу feldolgozбsi mуd egy olyan innovбciу, mely szorosabbra kцti a felьgyeleti folyamatot. Egyrйszt, ez lehetővй teszi csak a fontos esemйnyek feldolgozбsбt, mбsrйszt, minimбlisra csцkkenthető a hiбnyzу esemйnyek kockбzata. A rendszer бtkapcsol riasztбsi mуdban a riasztбsi esemйny bekцvetkeztekor, mint egy felhasznбlу бltal előre definiбlt rendszer. Lehet, pйldбul, a video trigger vagy audiу йrzйkelő vagy elindнt egy biztonsбgi йrzйkelőt a csatlakoztatott kamerбhoz. Riasztбs feldolgozбsi mуdot kezdemйnyezhet az ьzemeltető, ha gyanъs helyzetet tapasztal. Minden riasztбsi esemйnyt a videуt archнvumban rцgzнti.

Amikor бttйr az interaktнv riasztу feldolgozбsi mуdra, a riasztбsi esemйny bйlyegkйpe jelenik meg a kйpernyő felső rйszйn.Ha rбkattint egy ilyen kйpre, fel lesz nagyнtva, йs a rendszer elindнtja az esemйny visszajбtszбsбt. Ha ezt az esemйny egy video-йrzйkelő vбltotta ki, a kйpernyőn megjelenik az йrzйkelő konfigurбciу (vonalak, zуnбk, a mozgбs irбnya, stb), йs abban a pillanatban a trigger, нgy a kezelő azonnal lбthatja, mi okozta a riasztбst. Visszajбtszбs utбn az operator kцteles йrtйkelni a riasztott esemйnyt egy hбromszintű skбlбn – tйves riasztбs/helyzet, ami tovбbbi elemzйst/valуs riasztбst igйnyel. Az ьzemeltető kйpes megvizsgбlni йs йrtйkelni a riasztбsi esemйnyeket valуs időben, йs egy megadott időn belьl a riasztбs utбn. Ha az ьzemeltető nem йrtйkeli az esemйny ez idő alatt, akkor fel kell tьntetni, hogy nem fogadott. Ez lehetővй teszi, hogy adatokat gyűjtsцn az ьzemeltető teljesнtmйnyйnek йrtйkelйsйhez.

Az Axxon Next video arhнvum mуd segнtsйgйvel kйnyelmesen navigбlhat a riasztбsi esemйnyekről. Minden esemйny be van jelцlve a videу idővonalon kьlцnbцző szнnekkel, amelyek megfelelnek az ьzemeltető бltal vйgrehajtott йrtйkelйssel (tйves riasztбs / esemйny vizsgбlatбt igйnyli / riasztбs / riasztбs esetйn hiбnyzott az ьzemeltető).A riasztбs oka mellett megjelenik egy zбszlу speciбlis ikonnal (audio йrzйkelő, video йrzйkelő, biztonsбgi йrzйkelők, riasztбsi mуd kezdemйnyezйse az ьzemeltető бltal).


Нgy az interaktнv riasztу feldolgozбsi mуd kйpes megoldani szбmos problйmбt :

 Miйrt mбs az Axxon Next VMS?