Home  > Produkty  > Oprogramowanie do zarządzania wideo  > Tag&Track Pro

Tag&Track Pro

Funkcja Tag&Track Pro przeznaczona jest do śledzenia dużej ilości obiektów, które przemieszczają się po monitorowanym obiekcie. Do pracy tej funkcji potrzebne są minimum dwie kamery, gdzie jedna jest stałopozycyjną, a druga kamerą obrotową. Na kamerze stałopozycyjnej konfigurowana jest odpowiednia analiza sytuacji polegająca na wykrywaniu w kadrze poruszających się obiektów i określenie ich koordynatów. Położenie kamery obrotowej, tzn. nachylenie, obrót i zoom są dopasowywane do koordynatów obiektu w kadrze kamery stałopozycyjnej. Z jedną kamerą obrotową można powiązać kilka kamer stałopozycyjnych.

Funkcja Tag&Track Pro pracuje w trzech trybach. W trybie ręcznym użytkownik sam wybiera obiekt w polu widzenia kamery stałopozycyjnej, klikając na niego myszką. Dzięki matematycznemu przekształceniu, koordynaty obiektu w kadrze są przekształcane w stopień nachylenia, obrotu i zoomu - kamera obrotowa rozpoczyna „eskortowanie” wybranego obiektu i trwa aż do tego momentu póki obiekt nie zniknie z pola widzenia kamery lub dopóki użytkownik nie wybierze innego obiektu. W trybie automatycznym kamera obrotowa sama przełącza się pomiędzy obiektami w kadrze – każdy obiekt jest przez nią nadzorowany przez ustalony wcześniej okres czasu. Trzeci tryb, tryb priorytetowy użytkownika, pracuje tak samo jak tryb automatyczny, do chwili aż użytkownik nie oznaczy wybranego obiektu, po tej czynności system przełącza się na tryb ręczny. Powrót do trybu automatycznego następuje po odznaczeniu wybranego wcześniej obiektu lub w momencie kiedy obiekt ten zniknie z pola widzenia kamery.

Funkcja Tag&Track Pro pozwala na jednoczesne otrzymywanie zarówno pełnego obrazu monitorowanego obszaru jak i szczegółowych informacji o poruszających się po nim obiektach. Przy tym oba obrazy mogą być zapisywane do archiwum wideo, co jest ważne dla analizy różnorodnych sytuacji.

Pobierz Tag & Ślad Pro Karta katalogowa