Home  > Produkty  > Oprogramowanie do zarządzania wideo  > Funkcje oprogramowania Axxon Next
Axxonnext Logo
Nowa wersja Axxon Next została rozszerzona o nowe narzędzia, ulepszono również dotychczas istniejące możliwości. W efekcie Axxon Next 4.0 można nazwać zintegrowanym systemem bezpieczeństwa.
Nowe funkcje Axxon Next