Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > Face Intellect  > Moduł wyszukiwania twarzy

Moduł wyszukiwania twarzy

Moduł wyszukiwania twarzy pozwala na odnalezienie podobnych twarzy w bazie danych oraz przeglądanie statystyk ich wychwytywania przez różne kamery.

Jak działa moduł

Dla każdej powierzchni, która mieści się w polu widzenia kamery, zestawiane są wektorowe dane biometryczne. Zapisywane są one w bazie danych wraz z zarejestrowaną przez kamerę twarzą.

Aby przeprowadzić proces wyszukiwania podobnych twarzy w bazie danych, należy zaznaczyć ramkę zawierającą interesujące nas zdjęcie, podać link URL do danej twarzy lub załadować do systemu plik graficzny przedstawiający tą twarz. Moduł przeszukuje wszystkie dostępne w bazie danych twarze i klasyfikuje je według poziomu podobieństwa. Wyniki wyświetlane są w postaci listy zdjęć posortowanych według stopnia podobieństwa. Można ustawić minimalny próg podobieństwa dla wyświetlanych wyników. Fotografie o stopniu podobieństwa niższym niż wyznaczony próg, nie będą wyświetlane.

W przypadku dużego archiwum pierwsze wyniki wyświetlane są natychmiast i można je analizować, podczas gdy dalsze wyszukiwanie jest w toku. Dla każdej twarzy można odtworzyć odpowiedni materiał wideo. Wydrukowany formularz raportu zawiera zdjęcie twarzy określonej jako poszukiwana oraz zdjęcia wszystkich podobnych twarzy.

Wyniki każdej kwerendy są zapisywane w systemie, aby możliwe było ich późniejsze oglądanie bez konieczności ponownego wyszukiwania. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania można wybrać jedną z twarzy i w oparciu o nią dokończyć wyszukiwanie. Można także zmienić próg podobieństwa, aby przyspieszyć proces przeszukiwania.

Biblioteki Cognitec 5.0, Cognitec 8.0 i VeriLook służą do tworzenia wektorów biometrycznych.

Serwer wyszukiwania twarzy oferuje usługę internetową, do której dostęp można uzyskać za pomocą protokołu http. Umożliwia ona prostą integrację z dowolnymi systemami oprogramowania, niezależnie od platformy.

Dodatkowe przydatne informacje