Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zintegrowane systemy bezpieczeństwa  > Face Intellect  > Moduł rozpoznawania twarzy

Moduł rozpoznawania twarzy

Moduł rozpoznawania twarzy służy do automatycznej identyfikacji osób na podstawie obrazów zarejestrowanych przez kamery. Narzędzia Axxon, służące do wykrywania twarzy, porównują parametry tych obrazów z cyfrowymi szablonami przechowywanymi w specjalnej bazie danych. Oprócz automatycznej identyfikacji osób na podstawie obrazów wideo, moduł umożliwia również:

Moduł rozpoznawania twarzy gwarantuje dużą dokładność. W sytuacjach, gdzie wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa np. w bankach lub miejscach o ograniczonych możliwościach dojazdu, może być stosowany w połączeniu z systemem kontroli dostępu.

Kolejną istotną aplikacją tego modułu jest zautomatyzowana kontrola twarzy w kasynach, hotelach, restauracjach oraz innych tego rodzaju obiektach.

Zasada działania

Moduł rozpoznawania twarzy współpracuje z kamerą oraz narzędziem do wykrywania twarzy. W pierwszej kolejności narzędzie do wykrywania twarzy rejestruje obecność twarzy w obrębie klatki. Następnie moduł przyjmuje jeden z dwóch trybów pracy: tryb identyfikacji lub weryfikacji.

W trybie identyfikacji parametry zarejestrowanych przez kamerę twarzy są porównywane do szablonów znajdujących się w bazie danych. Pomaga to na przykład określić, czy dana osoba jest na czarnej liście lub czy należy do VIP-ów.

W trybie weryfikacji twarzy posiadacza karty dostępu lub osoby legitymującej się innym dokumentem tożsamości, przy przejściu przez drzwi lub bramkę ich parametry porównywane są z parametrami prawowitego właściciela, którego zdjęcie przechowywane jest w bazie danych. Pozwala to sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o dostęp jest faktycznie tym, za kogo się podaje.

Ustawienia modułu pozwalają na określenie poziomu podobieństwa (wyrażony w procentach). Wyróżniamy trzy poziomy: czerwony (duże podobieństwo), żółty (średnie podobieństwo) i zielony (małe podobieństwo). Jeżeli podobieństwo jest duże, zidentyfikowana twarz zostaje zachowana w bazie danych wraz z datą i godziną rozpoznania, ID kamery oraz stopniem podobieństwa. Aby ułatwić monitorowanie, poziomy podobieństwa są na wyświetlaczu operatora oznaczone kolorami.

Moduł pozwala usuwać istniejące rekordy z bazy danych. Umożliwia także tworzenie nowych rekordów zawierających obrazy, opis ich parametrów oraz dane osobowe takie jak imię, nazwisko itp. Obraz odniesienia może stanowić cyfrowe zdjęcie importowane z bazy danych lub obraz zarejestrowany przez kamery. Moduł pozwala na sprawdzanie zgodności obrazu z międzynarodowymi standardami automatycznej identyfikacji osobistej systemów biometrycznych (ISO 197945).

Interfejs modułu rozpoznawania twarzy

W skład interfejsu wchodzą trzy elementy, z których każdy pełni określoną funkcję: ekran służący do wyświetlania na żywo obrazu rejestrowanego przez kamerę, monitor służący do rejestrowania twarzy oraz monitor służący do jej rozpoznawania.

Ekran wyświetla najnowsze obrazy zarejestrowane przez kamerę. Istnieje możliwość ustawienia liczby wyświetlanych obrazów. Każdy obraz jest sygnowany datą jego utworzenia oraz ID kamery. W sytuacji gdy obraz pasuje do tego zapisanego w bazie danych, podawany jest również stopień podobieństwa oraz nazwisko danej osoby. Oddzielne okno na monitorze wyświetla twarze zarejestrowane ostatnio przez kamerę. Możliwe jest także przeglądanie sekwencji obrazów wideo, w której została wychwycona dana twarz.

Monitor służący do rozpoznawania może pracować w dwóch trybach: raportowania oraz archiwum. W trybie raportowania na ekranie wyświetlane jest ID kamery, a także dane odnoszące się do rozpoznanych twarzy takie jak stopień podobieństwa, pełna nazwa oraz data i godzina utworzenia obrazu. W trybie archiwum monitor pobiera z bazy danych rekord według określonych parametrów: czas ujęcia (specyficzny okres czasu można ustawić), ID kamery, nazwisko osoby oraz stopień podobieństwa (określony zakres).

Funkcje

Korzystanie z modułu rozpoznawania twarzy

Moduł rozpoznawania twarzy używany jest do kontroli dostępu. Interakcje między modułami Intellectu można skonfigurować w oknie dialogowym Reguły (wersja 4.8.0) lub przy użyciu JScript.

Zwiększona kontrola dostępu

W tym scenariuszu rozpoznawanie twarzy odbywa się w trybie weryfikacji. Kamera przy bramie wjazdowej rejestruje twarze przychodzących ludzi. Jest połączona z narzędziem wykrywania twarzy oraz modułem rozpoznawania twarzy systemu Intellect. Ten scenariusz jest uruchamiany w momencie gdy karta przepustkowa odbije się na czytniku kart. Detekcja twarzy przechwytuje obraz wideo twarzy pojawiającej się osoby. Moduł analizuje parametry obrazu i porównuje je z danymi prawdziwego posiadacza karty, znajdującymi się w bazie danych. System można zaprogramować, aby po prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji automatycznie udzielał dostępu lub aby odmówił dostępu w przypadku małego prawdopodobieństwa autentyczności danej osoby. Proces ten może być sterowany także ręcznie przez operatora. Na ekranie operatora wyświetla się obraz zarejestrowanej twarzy, dane osobowe oraz stopień podobieństwa. W tym scenariuszu to operator decyduje czy można udzielić dostępu.

Zautomatyzowana kontrola twarzy

W tym scenariuszu moduł rozpoznawania twarzy działa w trybie identyfikacji. Kamera z aktywnym narzędziem wykrywania twarzy jest instalowana np. przy wejściu do kasyna czy hotelu. Kiedy osoba pojawia się w polu widzenia kamery, obraz jej twarzy zostaje przechwycony, przetworzony i porównany z obrazami znajdującymi się w bazie danych, np. w bazie VIP-ów lub osób znajdujących się na tzw. czarnej liście. Kiedy twarz zostaje rozpoznana, na wyświetlaczu pojawia się przechwycony obraz, obraz odniesienia z bazy danych, dane osobowe oraz komentarze, dotyczące kategorii do której zaliczana jest dana osoba. Jeżeli obraz pokrywa się z obrazem odniesienia pochodzącym z bazy danych, komentarz nie jest już konieczny, gdyż system sam klasyfikuje daną osobę do określonej grupy. W zależności od wyniku rozpoznania mogą zostać podjęte odpowiednie działania. Przykładowo, jeśli dana osoba zostanie uznana za VIP-a, operator musi powiadomić o tym kierownika obiektu. Jeśli osoba znajduje się na czarnej liście, strażnicy muszą zapobiec jej wejściu na teren obiektu.

Moduł rozpoznawania twarzy może być stosowany do różnych operacji związanych z automatyczną identyfikacją osób. Platforma Intellect pozwala tworzyć scenariusze mogące obejmować każdy z podsystemów systemu bezpieczeństwa. Rodzaj scenariusza, poziom zaangażowania operatora, a także rodzaj interakcji zachodzących pomiędzy modułem rozpoznawania twarzy a innymi elementami systemu są określane przez politykę bezpieczeństwa danego obiektu.


 Moduł rozpoznawania twarzy

Dodatkowe przydatne informacje